Unitățile de învățământ pot primi finanțări pentru reabilitări termice

0
115
http://webmobile.xdev.ro/fagarastv/player.html

Începând cu 3 mai 2021 va putea fi accesat Programul privind creșterea eficienței energetice și gestionarea inteligentă a energiei în clădirile publice cu destinație de unități de învățământ, gestionat de Administrația Fondului pentru Mediu.
Conform AFM, suma alocată sesiunii de finanțare este de 384.000.000 lei, din care 192.000.000 lei pentru localități cu până la 5.000 de locuitori inclusiv și 192.000.000 lei pentru localități cu peste 5.001 de locuitori inclusiv.
Pot solicita ajutor financiar nerambursabil, în cuantum de maxim 90% din valoarea eligibilă a investiției, unitatile administrativ teritoriale care dețin în proprietate clădirile unităților de învățământ pe care vor să le renoveze, dupa cum urmează:
– Maxim 1.500.000 lei pentru UAT cu o populaţie de până la 5.000 de locuitori;
– Maxim 3.000.000 lei pentru UAT cu o populaţie de peste 5.001 locuitori.
Principalele tipuri de cheltuieli ce se pot realiza sunt pentru:
– Lucrări de reabilitare termică a elementelor de anvelopă a clădirii
– Asigurarea sistemului de încălzire/a sistemului de furnizare a apei calde de consum
– Lucrări de reabilitare/modernizare a instalaţiilor de iluminat în clădiri
– Lucrări de instalare/reabilitare/modernizare a sistemelor de climatizare şi/sau ventilare mecanică pentru asigurarea calităţii aerului interior
– Instalarea unor sisteme alternative de producere a energiei electrice şi/sau termice pentru consum propriu
– Sisteme de management energetic integrat pentru clădiri şi alte activităţi care conduc la realizarea scopului proiectului
Sunt eligibile și cheltuieli conexe cum ar fi: repararea/înlocuirea acoperişului tip terasă/şarpantă, inclusiv repararea/înlocuirea sistemului de colectare a apelor meteorice de la nivelul terasei, respectiv a sistemului de colectare şi evacuare a apelor meteorice la nivelul învelitoarei tip şarpantă; demontarea instalaţiilor şi a echipamentelor montate aparent pe faţadele/terasa clădirii, precum şi montarea/ remontarea acestora, dacă este cazul, după efectuarea lucrărilor de intervenţie; refacerea finisajelor interioare în zonele de intervenţie; repararea trotuarelor de protecţie, în scopul eliminării infiltraţiilor la infrastructura clădirii.
Durata maximă de implementare a unui proiect care obține finanțarea este de 24 luni, perioadă în care beneficiarul/UAT poate depune 3 cereri de decont pentru încasarea finanțării.
Având în vedere că este vorba despre o competiție pentru un buget limitat de fonduri, este important punctajul pe care un proiect îl poate obține. Criteriile de selecție care se punctează sunt:
– procentul de reducere a consumului de energie al clădirii
– procentul cofinanțării / contribuției proprii a UAT
– procentul de reducere al emisiilor de CO2
Cu cât aceste procente sunt mai mari, cu cât punctajul va fi mai mare și șansele de obținere a finanțării, mai mari.
Ghidul de finanțare îl puteți descărca de AICI
sursa:ekronomica.ro

LĂSAȚI UN MESAJ