Trei proiecte sunt în implementare pentru drumul județean Voila-Cincu- limita județ Sibiu

0
209
http://webmobile.xdev.ro/fagarastv/player.html

Drumul judeţean 105, care porneşte din comuna Voila, de la intersecţia cu DN 1, trece prin localităţile Cincşor şi Cincu şi ajunge la limita cu judeţul Sibiu, în lungime de 18,8 kilometri, face obiectul a nu mai puţin de trei proiecte investiţionale ale Consiliului Judeţean Braşov, aflate în diverse stadii de implementare: refacerea unei alunecări de teren situate în zona comunei Cincu, reabilitarea carosabilului pe întreaga lungime a drumului şi construirea unor alternative de ocolire a satelor de pe traseu, respectiv construirea unui pod nou peste Olt, în comuna Voila.
Obiectivul de investiţii „Reabilitare DJ 105 – Alunecare de teren pe DJ 105, km 9+400”, proiect finanţat în cadrul Programului Naţional de Dezvoltare Locală (PNDL), cu o valoare estimată, fără TVA, de 2.306.020 lei, a trecut de etapa depunerii ofertelor. La termenul-limită, stabilit în data de 3 februarie 2022, au fost înregistrate două oferte depuse de Consal SRL şi de asocierea VIADUCT SRL – ACVA SOL, care au intrat în procedură de evaluare. Intenţia Consiliului Judeţean este ca zona afectată să fie refăcută şi infrastructura să fie consolidată pentru a preîntâmpina efectele nedorite ale eroziunii solului, astfel încât circulaţia rutieră să se poată realiza în condiţii de siguranţă.
Încă de la începutul pregătirii proiectului de reabilitare a drumului DJ 105, mai exact din momentul începerii lucrărilor de construcţie a podului peste Olt de la Voila, cetăţenii din comunele Voila şi Cincu, au transmis către vicepreşedintele Consiliului Judeţean, Todorică Şerban, necesitatea construirii unor variante rutiere de ocolire a satelor Cincşor şi Cincu, în aşa fel încât traficul greu spre poligonul militar din zonă să nu mai afecteze structura de rezistenţă a construcţiilor din aceste sate cu specific săsesc.
Potrivit vicepreşedintelui CJ Todorică Şerban, s-a identificat o soluţie prin intermediul căreia drumul existent să fie reabilitat, iar proiectul să includă şi construirea unor variante de ocolire a celor două sate.
Documentaţia DALI pentru reabilitarea DJ 105 pe care administraţia judeţeană a dat-o în lucru la finele anului trecut, a fost reconfigurată pentru a cuprinde şi elemente de studiu de fezabilitate, iar firma de proiectare a identificat pe teren o variantă de ocolire pentru Cincşor şi Cincu şi, practic, de retrasare a respectivului drum, astfel încât traficul greu, de tranzit, să fie eliminat din interiorul localităţilor.
Contractul de servicii pentru realizarea obiectivului „Expertiză tehnică şi DALI reabilitare DJ 105 Voila (DN 1) km 0 – 18+843 limită judeţ Sibiu”, este în valoare de 648.550 lei şi trebuie implementat în decurs de 6 luni.
Serviciile contractate includ studii de teren- studiu geotehnic, studiu hidrologic, ridicare topografică pentru obţinerea vizei OCPI, expertiză tehnică, documentaţii tehnice pentru obţinerea avizelor, acordurilor şi autorizaţiilor, studii de impact, de coexistenţă cu reţelele de utilităţi identificate şi de descărcare arheologică. Pentru tronsoanele noi de drum, respectiv ocolitoarele localităţilor Cincşor şi Cincu, documentaţia va fi întocmită la nivel de Studiu de Fezabilitate, inclusiv identificarea coridoarelor de expropriere, dacă este cazul.
În ceea ce priveşte obiectivul „Pod peste râul Olt pe DJ 105 la km 0+660 în localitatea Voila”, investiţie pe care CJ Braşov o implementează cu fonduri guvernamentale atrase prin PNDL, lucrările ar putea fi gata până la sfârşitul acestui an. Valoarea contractului de execuţie este de 15.656.698,36 lei. Contractul cuprinde demolarea podului situat pe DJ 105 şi construirea unui pod nou, cu o lungime de 93,95 metri şi o lăţime totală de 13,50 metri. Sunt prevăzute lucrări de refacere a albiei Oltului, de construire a rampelor de acces şi deviere a rețelelor de utilități din amplasament, precum şi lucrări necesare pentru siguranţa circulaţiei.

LĂSAȚI UN MESAJ