Tinerii pot primi de la stat un teren de casă gratuit. Vezi condițiile!

0
601
http://webmobile.xdev.ro/fagarastv/player.html

teren-gratuit-pentru-casa-tineriRomânii cu vârste cuprinse între 18 și 35 de ani pot primi de la stat un teren de casă gratuit pe care să își ridice o casă. Terenul, dat tinerilor în folosință gratuită, poate avea o suprafață cuprinsă între 150 și 1.000 de metri pătrați. Mărimea terenului oferit diferă în funcție de localitate.
Acest drept al tinerilor majori cu vârste de cel mult 35 de ani este prevăzut în Legea nr. 15 din 2003, republicată în MO pe 13 martie 2014.
Legea, veche de 13 ani , este destul de puțin cunoscută în România, mulți dintre tineri nu știu că au acest drept.
Terenurile oferite tinerilor fac parte din loturile aflate în domeniul primăriilor. Atribuirea terenului se face prin hotărâre a consiliului local al comunei, orașului, municipiului sau al sectorului în care este situat terenul.
Așadar, de această prevedere legală pot beneficia atât tinerii din mediul rural, cât și cei din mediul urban.
Suprafețele de teren de casă gratuit care pot fi atribuite tinerilor pentru construirea unei locuințe variază în funcție de tipul localității:
– terenul va avea o suprafață cuprinsă între 150 m² și 300 m² în municipii și în sectoarele Bucureștiului;
– între 250 m² și 400 m² în orașe
– între 250 m² și 1.000 m² în comune și sate
Tinerii pot beneficia o singură dată în viață de acest drept.
De asemenea, pentru a primi un teren de casă gratuit, trebuie să îndeplinească următoarele condiții:
– au împlinit vârsta de 18 ani;
– la data depunerii cererii, precum și la data rezolvării acesteia, nu au avut sau nu dețin în proprietate o locuință ori un teren destinat construirii unei locuințe proprietate personală, atât în localitatea în care se solicită atribuirea în folosință a unui teren, cât și în alte localități;
– consiliile locale pot stabili criterii suplimentare față de cele de mai sus.
Actele necesare pentru a primi terenul:
– Cererea pentru atribuirea unui teren de casă gratuit se depune la consiliul local al comunei, orașului, municipiului sau sectorului în care solicitantul are domiciliul.
– Cererea cuprinde numele și prenumele solicitantului și domiciliul acestuia. La cerere se anexează următoarele documente:
– o copie a certificatului de naștere;
– o copie a cărții de identitate;
– o declarație a solicitantului, pe propria răspundere, în care se menționează că nu deține sau nu a deținut în proprietate o locuință ori un teren destinat construirii unei locuințe;
-o declarație similară se depune și la data rezolvării cererii.
Beneficiarul terenului este obligat să înceapă construcția locuinței în termen de un an de la data atribuirii terenului.

LĂSAȚI UN MESAJ