Termenul de valabilitate al PUG-ului, Comunei Șinca a fost prelungit

0
309
http://webmobile.xdev.ro/fagarastv/player.html

În vederea planificării și reglementării modului de utilizare a teritoriului, resurselor, precum și a regulilor de ocupare a terenurilor, autoritățile administrației publice locale aprobă, prin hotărâri de consiliu local, documentațiile de urbanism prevăzute la art. 45 din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările și completările ulterioare. Astfel, Unitatea Administrativ Teritorială, este obligată să actualizeze PUG-ul în maxim 10 ani de la data aprobării acestuia, iar prelungirea termenului de valabilitate, care se poate face doar prin HCL, este posibilă doar dacă a fost inițiată procedura de elaborare a actualizării înainte de expirarea perioadei de valabilitate. În acest sens al Legii, termenul de valabilitate al Planului Urbanistic General al Comunei Şinca s-a prelungit până la data aprobării, în condiţiile legii, a noii documentaţii de urbanism, dar nu mai târziu de 31 decembrie 2026. Aceasta prelungire a PUG-ului a fost făcută prin Hotărâre de Consiliu Local al Comunei Șinca( HCL 49/24.11.2023).

LĂSAȚI UN MESAJ