Stație de epurare la Șinca Veche și retea de canalizare menajeră în satele Ohaba, Vâlcea si tronsoanele principale aferente satului Sinca Veche

0
166
http://webmobile.xdev.ro/fagarastv/player.html

Consilierii Locali din Comuna Șinca au aprobat în ședința ordinară a lunii martie participarea comunei Șinca în cadrul Programului vizând sisteme de alimentare cu apă, canalizare și epurare a apelor uzate, derulat de Administrația Fondului pentru Mediu (A.F.M.), în acest sens a fost aprobat proiectul “Realizare statie de epurare si retea de canalizare menajeră în satele Ohaba, Vâlcea si tronsoanele principale aferente satului Sinca Veche”, de asemnea au fost aprobați indicatorii tehnico-economici ai proiectului, cheltuielile care nu sunt acoperite prin finanțarea acordată de A.F.M. și cheltuielile neeligibile din proiect.
În cadrul proiectului este propunsă o rețea în lungime totală de 9.834 ml. Valoarea totală a proiectului este de 16.996.736,32 lei cu TVA, din care, valoare nerambursabilă (asigurată prin AFM): 12.000.000 lei cu TVA, iar restul de 4.996.736,32 lei cu TVA, vor fi asigurate din bugetul propriu al comunei. Stația de epurare va fi amplasată în localitatea Șinca Veche.
În referatul de aprobare al proiectului se specifică faptul că ”Infrastructura de canalizare, inclusiv realizarea de stații de epurare se numără printre prioritățile de dezvoltare locală ale comunei Șinca, conform Strategiei de Dezvoltare Locală a comunei Șinca 2023 – 2030.
Proiectul propus “Realizare statie de epurare si retea de canalizare menajeră in satele Ohaba, Vâlcea si tronsoanele principale aferente satului Sinca Veche”, este în concordanță cu acțiunile menționate în Măsura M.3.2 Asigurarea condițiilor de locuire decente prin îmbunătățirea infrastructurii tehnico-edilitare în cadrul Direcției Strategice 2. Conectivitate durabilă, dezvoltare integrată și inteligentă a comunităților urbane & rurale din Strategia de Dezvoltare Durabilă a Județului Brașov 2021 – 2030 aprobată de Județul Brașov în noiembrie 2021, respectiv cu acțiunea “Construcția, extinderea, reabilitarea și modernizarea rețelelor de apă, sistemului de canalizare și epurare în județ”.
Obiectivele programului de finanțare sunt reducerea şi limitarea impactului negativ asupra mediului, cauzat de evacuările de ape uzate, efectuarea investiţiilor necesare înfiinţării de sisteme de canalizare, extinderii sistemelor modernizării sistemelor de canalizare existente, care vor contribui la îmbunătăţirea protecţiei mediului, protejarea populaţiei de efectele negative ale apelor uzate asupra sănătăţii omului şi mediului.

LĂSAȚI UN MESAJ