Și TU poți deveni polițist!

0
686
http://webmobile.xdev.ro/fagarastv/player.html

Inspectoratul de Poliţie Judeţean Brașov, cu sediul în municipiul Brașov, strada Nicolae Titulescu nr. 28, jud. Brașov recrutează candidaţi, bărbaţi și femei, pentru a participa la concursurile de admitere în instituţiile de învăţmânt ale Ministerului Afacerilor Interne, precum și în instituțiile de învățământ ale Ministerului Apărării Naționale și Serviciului Român de Informații care pregătesc specialiști pentru nevoile Ministerului Afacerilor Interne, sesiunea 2019 și ianuarie 2020.

La concursul de admitere în instituţiile de învăţământ ale Ministerului Afacerilor Interne are acces orice persoană, indiferent de rasă, naţionalitate, sex, religie, avere sau origine socială, care îndeplineşte următoarele condiţii:

 • Să aibă cetăţenie română şi domiciliul în România;
 • Să fie absolvent de liceu, cu diplomă de bacalaureat (dovada se face cu diplomă sau adeverință);
 • Să cunoască limba română, scris şi vorbit;
 • Să cunoască, la nivel mediu, o limbă străină (engleză, franceză sau germană);
 • Să aibă vâsta de minim 18 ani împliniți sau să-i împlinești în anul 2018;
 • Să aibă vârsta de până la 27 ani împliniţi în anul desfăşurării concursului (pentru instituțiile de învațamânt ale M.Ap.N);
 • Să aibă un comportament corespunzător cerinţelor de conduită admise şi practicate în societate;
 • Să aibă capacitate deplină de exerciţiu;
 • Să fie apt medical, fizic şi psihic;
 • Să nu aibă antecedente penale sau să nu fii în curs de urmărire penală ori de judecată pentru săvârşirea de infracţiuni;

 

 • Să nu fi fost destituit dintr-o funcție publică în ultimii 7 ani;
 • Să nu fi desfășurat activități de poliție politică,cum sunt definite prin lege;
 • Să îndeplinească criteriile specifice și alte condiții impuse de instituția de învățământ;

 

Instituţiile de învăţământ ale MAI pentru care candidaţii pot participa la concursul de admitere sunt următoarele:

1.Academia de Poliţie „Alexandru Ioan Cuza” Bucureşti, Facultatea de Poliţie, programul de studii universitare de licenţă, specializările „Ordine şi siguranţă publică” şi „Drept”, învăţământ de zi, cu durata de 3, respectiv 4 ani;

2.Şcoala de Agenţi de Poliţie „Vasile Lascăr” Câmpina, învăţământ preuniversitar – postliceal cu durata de 1 an;

3.Şcoala de Agenţi de Poliţie „Septimiu Mureşan” Cluj-Napoca, învăţământ preuniversitar – postliceal cu durata de 1 an.

4.Şcoala de Pregătire a Agenţilor Poliţiei de Frontieră „Avram Iancu”-Oradea, învăţământ preuniversitar – postliceal cu durata de 1 an.

Instituțiile de învățământ ale Ministerului Apărării Naționale și Serviciului Român de Informații care pregătesc personal pentru Ministerul Afacerilor Interne: 

1.Universitatea Națională de Apărare,,Carol I’’;

2.Academia Tehnică Militară – București;

3.Academia Forțelor Terestre ,,Nicolae Bălcescu’’- Sibiu;

4.Institutul Medico-Militar – București, Tg Mureș;

5.Școala Militară de Maiștri Militari și Subofițeri a Forțelor Terestre ,,Basarab I’’- Pitești;

6.Academia Națională de Informații,,Mihai Viteazul’’- București.

 

Cererile de înscriere a candidaţilor pentru concursul de admitere se pot depune în perioada 15.05.201924.05.2019 (candidaţii care optează pentru instituţiile de învăţământ superior ale M.A.I, M.Ap.N şi S.R.I, precum şi pentru unităţile de învăţământ postliceal ale M.Ap.N), respectiv în perioada 15.05.201915.11.2019 (candidaţii care optează pentru unităţile de învăţământ postliceal ale M.A.I), la sediul Serviciului Resurse Umane al I.P.J. Brașov, situat în mun. Brașov, str. N Titulescu  nr.10, CAM. 3 C (intrarea din str. N. Titulescu – Cazier judiciar), în zilele de luni și miercuri, în intervalul orar 10,00- 12,00, iar marți și joi în intervalul orar 13,00 – 15,00. 

Relaţii suplimentare se pot obţine zilnic la Serviciul Resurse Umane al I.P.J. Brașov, la telefon 0268/407500 interior 20104 sau la adresa de internet http://bv.politiaromana.ro

LĂSAȚI UN MESAJ