Ședință de Consiliu Local, joi 25 februarie. Se discută noul tarif SALCO

0
264
http://webmobile.xdev.ro/fagarastv/player.html

Prin dispoziția nr. 329 din data de 19 februarie 2021, se convoacă Consiliului Local al Municipiului Făgăraş în şedinţă ordinară pentru data de joi, 25 februarie 2021, orele 12:15, în sala de şedinţe a Consiliului Local din cadrul Primăriei Municipiului Făgăraş.
Convocarea consilierilor în ședință ordinară s-a făcut ținând seama de prevederile Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul Administrativ. La articolul trei al dispoziției este specificat faptul că: ,, Proiectele de hotărâri au avizul consultativ al comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local al Municipiului Făgăraş, în baza competenţelor acestora, conform anexei menţionate la art.i.,, Această mențiune arată faptul că toate proiectele de hotărâri au fost discutate în comisiile de specialitate, privind legalitatea acestora, iar în plen se așteaptă doar votarea.
Proiectul ordinii de zi a Şedinţei ordinare a Consiliului Local al Municipiului Făgăraş, convocat pentru data de joi, 25 februarie 2021, orele 12,15, are 31 de proiecte de hotărâri, la care se adaugă punctul diverse.
Cele mai discutate proiecte de hotărâri sunt și primele din ședință:
– Proiect de hotărâre privind aprobarea tarifelor practicate de S.C.SALCO SERV S.A.Făgăraş, începând cu 01 martie 2021.(iniţiatori, consilieri locali: dl.Cupu Lucian şi dl.Gavrilă Dan).
– Proiect de hotărâre privind modificarea şi completarea HCL.nr.4/06.01.2021 privind aprobarea Cotei de dezvoltare a S.C. Salco Serv S.A Făgăraş.
– Proiect de hotărâre privind stabilirea cuantumului taxei speciale de salubritate pentru persoanele fizice, precum şi stabilirea/modificarea unor tarife practicate de S.C Salco Serv S.A Făgăraş pentru beneficiari persoane fizice şi juridice, începând cu 01.03.2021.
Alte proiecte de hotărâri fac referire la vânzarea unor imobile în baza Legii nr.85/1992 republicată şi a Decretului-Lege nr.61/1990, sau aflate în Inventarul domeniului privat al Municipiului Făgăraş, în baza Legii nr. 85/1992 republicată şi a Decretului-Lege nr. 61/1990.
Un alt proiect de hotărâre este cel privind prima înscriere a imobilului tronson 9 având categoria de folosinţă “drum” – parte din Varianta Ocolitoare a Municipiului Făgăraș, imobil situat în Făgăraș, în suprafaţă de 1.921 mp, ca fiind de uz și interes public local și atestarea apartenenţei la domeniul public al Municipiului Făgăraș, precum și modificarea Inventarului Bunurilor ce aparţin domeniului public al Municipiului Făgăraș.
Alt proiect de hotărâre face referire la aprobarea cuantumului chiriilor pentru folosinţa locuinţelor construite din fondurile Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe (A.N.L.), situate în Municipiul Făgăraş, str.Câmpului, bl.A, B, C, D, E, F, G, H, I, J. Proiect de hotărâre privind aprobarea listei finale cu privire la stabilirea ordinii de prioritate în soluţionarea cererilor de locuinţe construite prin A.N.L. Alte proiecte de hotărâri.
Întreaga ședință de Consiliu Local din data de 25 februarie 2021, va putea fi urmărită, vineri 26 februarie 2021, la televiziunea Făgăraș TV (FTV), începând cu ora 20.15.

LĂSAȚI UN MESAJ