Se organizează concurs pentru ocuparea a 30 de posturi de subofițer în cadrul IJJ Brașov

0
875
http://webmobile.xdev.ro/fagarastv/player.html

Inspectoratul de Jandarmi Judeţean ,,Nicolae Titulescu” Brașov, organizează concurs pentru ocuparea a 30 de posturi vacante de subofițer pază principal prin încadrare directă și rechemare în activitate, după cum urmează:
– 4 posturi la Detașamentul 2 Jandarmi Brașov, două pentru Sediul I.J.J. Brașov și alte două posturi pentru Camera de Conturi Brașov;
– 4 posturi Detașamentul 3 Jandarmi Brașov, un post la obiectivul Tribunalul, trei posturi pentru Judecătoria Brașov și unul pentru Serviciul Teritorial Brașov – D.N.A.;
– 16 posturi la Detașamentul 5 Jandarmi Dumbrăvița la obiectivele Baza Depozitare Întreținere Armament Geniu Chimic Dumbrăvița – M.A.I. și Uzina ”R” Feldioara;
– 4 posturi la Detașamentul 7 Jandarmi Vlădeni la obiectivele Depozitul de Produse Speciale Vlădeni și Depozitul de Produse Speciale Dejani;
– 2 posturi la Detașamentul 8 Jandarmi Făgăraș la obiectivele Cazarma Făgăraș, un post și Parchetul și Judecătoria Rupea, celălalt post.
Pentru a putea participa la concurs, candidaţii trebuie să îndeplinească, în mod cumulativ, următoarele condiţii:
a) să aibă cetăţenia română şi domiciliul în România;
b) să cunoască limba română, scris şi vorbit;
c) să aibă capacitate deplină de exerciţiu;
d) să fie apţi din punct de vedere medical, fizic şi psihologic;
e) să aibă vârsta de minimum 18 ani împliniţi;
f) să aibă un comportament corespunzător cerinţelor de conduită admise şi practicate de societate;
g) să nu aibă antecedente penale, cu excepţia situaţiei când a intervenit reabilitarea;
h) să nu fie în curs de urmărire penală ori de judecată pentru săvârşirea de infracţiuni;
i) să nu fi fost destituiţi dintr-o funcţie publică sau să nu le fi încetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare în ultimii 7 ani;
j) să nu fi desfăşurat activităţi de poliţie politică, astfel cum sunt definite prin lege;
k) să aibă studii corespunzătoare cerințelor postului, respectiv școală militară de subofițeri sau studii liceale cu diploma de bacalaureat;
l) să obțină autorizaţie de acces la informații clasificate clasa „Secret de serviciu”, respectiv clasa ”Secrete de stat” nivelul ”Secret” – după numirea pe funcție, corespunzător cerințelor din fișa postului pe care va fi încadrat; neobținerea autorizației de acces la informații clasificate atrage de drept eliberarea din funcție;
m)candidații declarați „admis” nu trebuie să aibă calitatea de membru al vreunui partid politic sau organizaţii cu caracter politic.
Persoanele recrutate în vederea încadrării directe care intenţionează să dobândească statutul de cadru militar trebuie să îndeplinească şi următoarele criterii specifice:
a) nu au tatuaje ori elemente ornamentale, de orice natură, aplicate, inserate sau implantate pe sau în corp, neacoperite de vestimentaţie, în ţinuta de vară;
b) prin încadrare, potrivit vechimii în specialitatea dobândită pe timpul studiilor, raportat la atribuţiile din fişa postului şi la stagiile minime în grad, nu dobândesc grade militare mai mari decât gradele militare maxime ale posturilor pentru care s-a organizat concurs.
Pentru mai multe informații accesați www.jandarmeriabrasov.ro

LĂSAȚI UN MESAJ