Se depun cereri pentru bunăstarea animalelor

0
42
http://webmobile.xdev.ro/fagarastv/player.html

porciÎn perioada 16 iulie – 18 august, fermierii pot depune cereri de plată pentru măsura 215 privind bunăstarea animalelor, mai exact pentru porcine. Cererea de plată poate fi completată pe format de hârtie sau online de către beneficiar, individual prin accesarea site-ului www.apia.org.ro. După completarea online, cererea se tipăreşte şi, la fel ca şi cererea completată pe format de hârtie, se depune la Centrul Judeţean al Agenţiei de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură, pe a cărui rază teritorială se află sediul social sau pe raza teritorială unde are capacitatea de producţie cea mai mare.

Dovada depunerii cererii de plată o reprezintă bonul de mână care conţine următoarele date: centrul judeţean, numărul cererii din registrul special, data şi ora înregistrării, numele lizibil şi semnătura funcţionarului APIA care a primit cererea. Cererile de plată vor fi însoţite, obligatoriu, de următoarele documente: copie CUI; copie buletin sau carte de identitate a titularului/administratorului/reprezentantului legal/ împuternicitului, copie autorizaţie sanitar-veterinară sau copie înregistrare sanitar-veterinară pentru exploataţiile comerciale tip A, după caz,

De asemenea mai sunt necesare: copia schiţei adăpostului pentru fiecare exploataţie, schița pereților exteriori cu suprafețele transparente, pentru determinarea suprafeței vitrate, precum și pentru sistemul de iluminare și ventilație, programul de iluminat: vară/ iarnă care să conţină intervalul orar pe perioade, în funcție de tehnologia de creștere și categoria de porcine, după caz; graficul de livrare estimat anual și graficul de populare estimat anual; . alte documente justificative, dacă este cazul.

În cadrul angajamentelor încheiate, beneficiarii trebuie să respecte standardele de eco-condiţionalitate aplicabile terenurilor agricole aparţinând fermei şi activităţilor agricole desfăşurate la nivelul fermei. În cadrul acestei măsuri este exclus sprijinul pentru investiţii.

LĂSAȚI UN MESAJ