Proiect pentru dotarea cu utilaje specifice spațiului piscicol din comuna Șercaia

0
461
http://webmobile.xdev.ro/fagarastv/player.html

UAT Comuna Șercaia cu sediul la Șercaia, Strada Principală, nr. 82, jud. Brașov , derulează, începând cu data de 07.03.2023, proiectul ,, Dotări pentru întreținerea spațiului piscicol din comuna Șercaia,, proiect selectat de Asociația Păstrăvarii Făgărașului în cadrul Programului Operațional pentru Pescuit și Afaceri Maritime 2014 -2020, Prioritatea Uniunii Nr. 4: Creșterea gradului de ocupare a forței de muncă și sporirea coeziunii teritoriale. Măsura Nr.3 : Diversificarea activităţilor, crearea de locuri de muncă în afara sectorului pescăresc- din cadrul implementării strategiei Asociației Păstrăvarii Făgărașului- www.pastravariifagarasului.ro. Valoarea eligibilă a proiectului este de 704.529,77 lei.
Proiectul prevede dotarea cu utilaje specifice spațiului piscicol din comuna Șercaia, proiect care va genera valoare adaugată, va genera locuri noi de muncă, prin atragerea tinerilor, promovarea inovarii prin introducerea de metode de marketing specifice unor produse curate din zona de acțiune a FLAG Păstrăvarii Făgărașului. Achiziția realizată prin proiect va duce la protejarea bazinului hidrografic din Comuna Șercaia, în scopul dezvoltării activităților piscicole, care să devină prioritare între oportunitățile de pe piața muncii, pentru tinerii din zona de implementare a proiectului. De asemenea este necesară pentru protejarea mediului piscicol din comună, prin activități de taluzare, curațire a vegetație și amenajare a malurilor, pâraielor și râurilor din comună.
Se va achiziționa un buldoexcavator de minim 95 CP cu program de monitorizare pe toată durata de funcționare a utilajului, prin satelit, de unde se culeg toate informațiile necesare legate de locație, consum, parametri de funcționare etc. Acesta va fi dotat cu cupă de încărcător de minim 1mc și cupă de taluzare a malurilor. De asemenea va fi achiziþionat un braț tocător vegetație și o remorcă de transport. Achiziția este necesară pentru protejarea bazinului hidrografic din Comuna Șercaia, în scopul dezvoltării activităților piscicole, care să devină prioritare între oportunitățile de pe piața muncii, pentru tinerii din zona de implementare a proiectului.
De asemenea pentru protejarea mediului piscicol din comună, prin activități de taluzare, curățire a vegetație și amenajare a malurilor, pâraielor și râurilor din comună.

LĂSAȚI UN MESAJ