Proiect cu impact asupra comunei Șercaia

0
613
http://webmobile.xdev.ro/fagarastv/player.html

Proiectul ”Dotări pentru întreținerea spațiului piscicol din comuna Șercaia” care se implementează în comuna ȘERCAIA, județul Brașov, va avea efecte pozitive atât la nivel sectorial cât și regional, sub aspectul economico-financiar și social, contribuind totodată la creșterea dezvoltării durabile și a egalității de șanse. Datorită zonei favorabile, piscicultura este în plină dezvoltare în zona Făgărașului, investițiile făcute în ultimul timp contribuind la dezvoltarea zonei respective, la creșterea potențialului zonal pentru a atrage cât mai mulți investitori. Pentru a contribui la dezvoltarea zonei și a mediului de afaceri, este nevoie de acțiuni sinergige ale actorilor economici din zonă care, printr-un management solid și prin maximizarea propriilor performanțe, produc efecte positive externe propriilor entități economice și contribuie la creșterea economic zonală.
Impactul prezentului proiect asupra dezvoltării zonei și a mediului de afaceri se va concretiza în următoarele aspecte :
– implementarea investiției contribuie la creșterea diversității activităților economice și de producție din zonă și a atractivității investiționale.
– în ceea ce privește impactul asupra mediului social, acesta se resimte prin contribuirea la diminuarea dezechilibrului social prin crearea de noi locuri de muncă și angajarea de personal, oferind angajaților posibilitatea susținerii nivelului de trai, beneficierea de asistență socială gratuită, contribuția la asigurarea fondului de pensii.
– din punct de vedere fiscal, realizarea proiectului contribuie la creșterea colectării fiscale și susținerea bugetului local prin plata taxelor și impozitelor locale pe lângă cele aferente bugetului de stat.
– implementarea și realizarea investiției va duce la dezvoltarea sectorului și la creșterea competitivității și atractivității segmentului de producție piscicolă.
– proiectul va contribui la protejarea faunei și florei prin realizarea investiției ținând cont de restricțiile și necesitățiile menținerii habitatului
protejat pe termen lung și chiar dezvoltării acestuia.

LĂSAȚI UN MESAJ