Primăria Municipiului Făgăraș participă la programul privind casarea autovehiculelor uzate

0
1024
http://webmobile.xdev.ro/fagarastv/player.html

Printr-un comunicat, Primăria Municipiului Făgăraș, a anunțat că participă la programul privind casarea autovehiculelor uzate, finanțat de către Administrația Fondului pentru Mediu.
Pentru a putea participa trebuiesc respectate criteriile de eligibilitate, conform Ghidului de Finanțare al programului, după cum urmează:
Criterii de eligibilitate a proprietarului de autovehicul uzat.
– Este considerat eligibil proprietarul de autovehicul uzat care îndeplineşte următoarele condiţii la data solicitării stimulentului pentru casare:
a) este o persoană fizică cu domiciliul pe raza teritorială a UAT Făgăraș;
b) deţine în proprietate un autovehicul uzat înmatriculat pe numele său de cel puţin 5 ani şi se află în evidenţele fiscale ale UAT-Municipiul Făgăraș, cu excepția persoanei fizice care a devenit proprietar ca urmare a partajului judiciar sau a dezbaterii procedurii succesorale;
c) nu este înregistrat cu obligaţii restante de plată a taxelor, impozitelor, amenzilor şi contribuţiilor către bugetul de stat şi bugetul local, conform prevederilor legale în vigoare;
d) nu a obţinut şi nu este pe cale să obţină finanţare prin proiecte ori programe finanţate din alte fonduri publice, fonduri comunitare, inclusiv prin Programul de stimulare a înnoirii Parcului auto naţional 2020- 2024 sau prin Programul privind reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră în transporturi, prin promovarea vehiculelor de transport rutier nepoluante şi eficiente din punct de vedere energetic, 2020- 2024, pentru acelaşi autovehicul uzat cu care participă în Program;
e) nu este condamnat pentru infracţiuni împotriva mediului, prin hotărâre judecătorească definitivă.
f) se angajează să predea spre casare și să radieze din circulație și din evidențele fiscale autovehicolul pentru care solicită stimulentul pentru casare;
g) se angajează că nu va achiziționa un autoturism cu norma de poluare Euro 5și/sau inferioară în termen de 3 ani de la primirea stimulentului de casare.
În situaţia în care solicitantul de finanţare este proprietar ca urmare a partajului judiciar sau a dezbaterii procedurii succesorale, acesta va depune la delegat declaraţia pe propria răspundere conform căreia autovehiculul uzat nu a fost folosit de coproprietari/fostul proprietar atât în cadrul Programului, cât şi pentru proiecte ori programe finanţate din alte fonduri publice, fonduri comunitare, inclusiv prin Programul de stimulare a înnoirii Parcului auto naţional 2020-2024 sau prin Programul privind reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră în transporturi, prin promovarea vehiculelor de transport rutier nepoluante şi eficiente din punct de vedere energetic, 2020-2024.
În situaţia în care autovehiculul uzat este deţinut în coproprietate, solicitantul de finanţare va depune la delegat şi acordul scris al coproprietarilor privind participarea în cadrul Programului.
Criterii de eligibilitate a autovehicului uzat.
Este considerat eligibil autovehiculul care îndeplineşte cumulativ următoarele condiţii:
a) este înregistrat în evidenţele fiscale ale UAT Făgăraș;
b) la data solicitării acordării stimulentului pentru casare, are o vechime mai mare sau egală cu 15 ani, calculată de la anul fabricaţiei, dacă anul înmatriculării înscris în cartea de identitate este anterior anului fabricației se consider an de fabricație anul înmatriculării;
c) are norma de poluare Euro 3 şi/sau inferioară;
d) conţine componentele esenţiale (motor, transmisie, tren de rulare, caroserie, şasiu, precum şi echipamente electronice de gestionare a funcţiilor autovehiculului şi dispozitive catalizator, dacă acestea au fost prevăzute din fabricaţie).
Înscrierea solicitantului de finanţare în aplicaţie
Înscrierea solicitanţilor de finanţare se face în aplicaţia informatică, la o dată ulterioară publicării de către AFM pe pagina proprie de internet a listei UAT –urilor, elemente ce se vor regăsi menționate în comunicatul emis de AFM.
Se pot înscrie doar solicitanţii de finanţare care au domiciliul în raza UAT -rilor cuprinse în lista menţionată la alin. (1) de mai sus, în limita sumelor prevăzute în contractul de delegare.
Înscrierea solicitanţilor de finanţare se face doar prin completarea unor câmpuri predefinite ale aplicaţiei informatice. Documentele care atestă eligibilitatea vor fi transmise de solicitantul de finanţare către UAT-uri ulterior înscrierii, conform procedurii şi termenelor stabilite de aceasta.
Un solicitant de finanţare se poate înscrie o singură dată în cadrul unei sesiuni, pentru casarea uneia sau mai multor autovehicule uzate.
După finalizarea înscrierii, AFM transmite UAT -urilor lista solicitanţilor de finanţare care solicită stimulentul pentru casare, prin poşta electronică.

LĂSAȚI UN MESAJ