Persoanele care au lucrat minim un an în străinătate pot primi pensii și din țara respectivă

0
871
http://webmobile.xdev.ro/fagarastv/player.html

Începând cu data de 1 ianuarie 2007, România a pus în aplicare prevederile comunitare în materie de coordonare a sistemelor de securitate socială, facilitând libera circulaţie a persoanelor.

Regulamentele vizează cetăţenii statelor membre ale Uniunii Europene şi ale Spaţiului Economic European. Astfel, persoanele care lucrează sau au lucrat atât în România, cât şi într-unul sau mai multe state membre ale UE pot solicita pensie comunitară, plata urmând a fi făcută în statul de domiciliu.  Conform art. 19 din Legea 263/2010, alin. (1) – “constituie stagiu de cotizare perioadele de timp pentru care asiguraţii datorează şi/sau plătesc contribuţii de asigurări sociale în sistemul public de pensii din România, precum şi în alte ţări, în condiţiile stabilite prin acordurile sau convenţiile internaţionale la care România este parte”; alin. (2) – “pentru stabilirea drepturilor de asigurări sociale se iau în considerare stagiile de cotizare realizate în sistemul public de pensii din România, precum şi perioadele de asigurare realizate sau recunoscute ca atare de alte ţări, în condiţiile reglementate prin instrumente juridice cu caracter internaţional la care România este parte şi/ sau regulamente comunitare”.  Instituţiile româneşti cu atribuţii în stabilirea şi plata pensiilor comunitare sunt Casa Naţională de Pensii Publice şi, la nivel teritorial, casele judeţene de pensii, în cadrul cărora au fost înfiinţate şi funcţionează compartimente de pensii internaţionale. Conform art. 46 din Regulamentul CEE 1408/71, stabilirea pensiilor comunitare se face de către casa teritorială de pensii, care calculează două pensii (dublu calcul) : o pensie naţională, care se stabileşte prin valorificarea doar a stagiului de cotizare realizat în România, şi o pensie comunitară, luându-se în considerare perioadele de asigurare realizate de solicitant în toate statele membre. După efectuarea dublului calcul (cel al pensiei naţionale şi cel al pensiei comunitare), se compară cele două pensii şi se acordă pensia stabilită în cuantum mai avantajos. Dacă solicitantul nu îndeplineşte condiţiile de acordare a unei categorii de pensii utilizându-se exclusiv stagiul de cotizare din România, nu se mai efectuează un dublu calcul, ci se determină numai pensia comunitară.

LĂSAȚI UN MESAJ