Microbuz electric la Șinca Veche

0
283
http://webmobile.xdev.ro/fagarastv/player.html

Comuna Șinca va beneficia de un microbuz electric în urma implementării proiectului “Microbuze verzi în școlile din județul Brașov” În acest scop a fost aprobată în ședință de CL participarea UAT Șinca la apelul de proiecte cu titlul „PNRR- Pilonul VI: Politici pentru noua generație Componenta C15: Educație Reforma 6: Actualizarea cadrului legislativ pentru a asigura standarde ecologice de proiectare, construcție și dotare în sistemul de învățământ preuniversitar, Investiția 10: Dezvoltarea rețelei de școli verzi și achiziționarea de microbuze verzi.
Această aprobarea  a participării constă în delegarea dreptului de depunere a aplicației primăriei Șinca, către U.A.T .Județul Brașov, prin reprezentant legal, în cadrul apelul de proiecte. La finalizarea perioadei de implementare a proiectului, solicitantul eligibil – U.A.T. Județul Brașov, care a preluat delegarea depunerii proiectului, va transfera dreptul de proprietate asupra bunurilor achiziționate către, U.A.T. Șinca care a delegat dreptul de depunere a proiectului, în conformitate cu legislația în vigoare la data realizării.
În cadrul proiectului, UAT Șinca își asumă asigurarea/ punerea la dispoziție a unei stații de încărcare pe teritoriul UAT prin amplasarea/asigurarea/ achiziționarea unei stații de încărcare funcționale pe raza U.A.T. Șinca pentru alimentarea microbuzelor, din fonduri proprii până cel târziu la data de 31.12.2024, instalată / racordată la rețeaua electrică și funcțională.  De asemenea se obligă să acopere cheltuielile privind utilizarea microbuzului primit în cadrul proiectului, din bugetul propriu al U.A.T. Șinca, în perioada de implementare și ulterior pe o perioada de minim patru (4) ani, astfel:
a) costurile cu resursa umană – salariu șofer/i;
b) costurile de reparații și întreținere (mentenanță / revizii);
c) costul de alimentare cu electricitate.
Orice alte sume reprezentând cheltuieli conexe vor fi suportate integral din bugetul U.A.T . Șinca, cum ar fi:
– plata utilităților pentru locul de parcare / garare (ex.: electricitate, apa/canal, taxa parcarea s.a.), – cheltuielile cu înmatricularea, taxele anuale, de certificare, impozite, rovigneta, asigurări, taxe de drum și altele, specifice și izvorâte din exploatarea și deținerea mijlocului de transport pentru scopul acestuia,
– cheltuieli neprevăzute pentru buna funcționare a microbuzului, cheltuieli ce pot apărea pe durata implementării proiectului.

LĂSAȚI UN MESAJ