Măsuri integrate pentru prevenirea corupției şi creşterea gradului de transparenţă la nivelul Municipiului Făgăraş

0
179
http://webmobile.xdev.ro/fagarastv/player.html

Marți, 19 iulie, în sala de ședințe a Primăriei Făgăraș, a fost lansat proiectul “Măsuri integrate pentru prevenirea corupției şi creşterea gradului de transparenţă la nivelul Municipiului Făgăraş”.
Proiectul “Măsuri integrate pentru prevenirea corupției şi creşterea gradului de transparenţă la nivelul Municipiului Făgăraş” este finanțat în cadrul POCA – Axa Prioritară 2 – Administrație publică și sistem judiciar, accesibile şi transparente, ce are ca obiectiv specific: creșterea transparenței, eticii și integrității în cadrul autorităților și instituțiilor publice.
Scopul proiectului este creșterea transparenţei, eticii și integrității în cadrul Primăriei Municipiului Făgăraş, prin implementare de măsuri referitoare la prevenirea și combaterea corupției, conștientizarea corupției, atât în rândul cetățenilor cât și al personalului din administrația publică și îmbunătățirea cunostințelor și a competențelor personalului în ceea ce privește prevenirea corupției.
Proiectul are șase obiective specifice:
1. Sondarea percepției publice privind aspectele legate de corupţie la nivelul Primăriei Municipiului Făgăraş;
2. Implementarea de măsuri în vederea conformării cu cerinţele privind Strategia Națională Anticorupție 2021 – 2025 și implementarea ISO 37001;
3. Elaborarea unui ghid de bune practici privind prevenirea corupţiei și a incidentelor de integritate, prevenirea conflictelor de interese;
4. Certificarea Primăriei Municipiului Făgăraş în sistemul de management anti-mită SR EN ISO 37001;
5. Configurarea procedurilor anticorupție în Platforma IT existentă;
6. Formarea personalului privind etica și integritatea și implementarea măsurilor pentru prevenirea și combaterea corupției.
Perioada de implementare a proiectului este de 15 luni, iar valoarea totală este de 412.908 lei, din care 350.971 lei sunt cheltuieli eligibile nerambursabile din FSE (85%), 53.678 lei sunt cheltuieli eligibile nerambursabile din bugetul naţional (13%) și 8.258 lei reprezintă contribuția proprie a Municipiului Făgăraş de 2%.
Beneficiarii proiectului sunt 160 de angajați ai Primăriei Făgăraș, dar și 25 de persoane cu roluri cheie în cadrul organizației, care vor participa la activitățile de formare cu privire la dezvoltarea și actualizarea permanentă a procedurilor de integritate, implementarea sistemului de management anti-mită, certificarea ISO 37001 care vor crea, implementa și comunica măsurile de integritate și vor promova cultura anticorupţie la nivelul întregii organizaţii.

LĂSAȚI UN MESAJ