Mai aveți puțin timp pentru a putea deveni jandarmi în 2021

0
659
http://webmobile.xdev.ro/fagarastv/player.html

Pentru a putea deveni jandarmi, mai aveți puțin timp la dispoziție pentru a putea depune cererile-tip de înscriere la sesiunea de admitere 2021. Cererile se depun de candidaţi la sediul Grupării de Jandarmi Mobilă „Burebista” Brașov, de pe strada Vasile Goldiş, nr.1-3, până pe 28 februarie. Depunerea documentelor pentru dosarul de recrutare se face până în data de 10 martie 2021.
Anul acesta, după încheierea perioadei de recrutare, sunt planificate, mai multe probe:
– evaluarea psihologică a candidaților
– proba de evaluare a performanței fizice și a cunoștințelor
– examinarea medicală a candidaților rămași în concurs, după parcurgerea etapelor amintite.
Examenul din acest an ține cont și de normele medicale în vigoare, pentru a se evita transmiterea COVID-19. Astfel, pe 27 martie, proba de verificare a cunoștințelor (examenul scris) nu va mai avea loc la școlile militare de jandarmi, ci va fi susținută la unitățile de selecție . Conform unei Dispoziții a Inspectorului General al Jandarmeriei Române, la examinare vor participa toți candidații care au promovat proba de evaluare a performanței fizice.
Pentru a participa la concursurile de admitere la instituţiile de învăţământ postliceal ale Ministerului Afacerilor Interne, candidaţii trebuie să îndeplinească, următoarele condiții și criterii specifice:
a) să aibă cetăţenia română şi domiciliul în România;
b) să cunoască limba română, scris şi vorbit;
c) să aibă capacitate deplină de exerciţiu;
d) să fie apţi din punct de vedere medical, fizic şi psihologic;
e) să aibă vârsta de minimum 18 ani împliniţi sau să îi împlinească în cursul anului în care participă la concursul de admitere;
f) să fie absolvenţi de liceu cu diplomă de bacalaureat;
g) să aibă un comportament corespunzător principiilor şi cerinţelor de conduită admise şi practicate în societate;
h) să nu aibă antecedente penale, cu excepţia situaţiei când a intervenit reabilitarea;
i) să nu fie în curs de urmărire penală ori de judecată pentru săvârşirea de infracţiuni;
j) să nu fi fost destituiţi dintr-o funcţie publică sau să nu le fi încetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare în ultimii 7 ani;
k) să nu fi desfăşurat activităţi de poliţie politică, astfel cum sunt definite prin lege;
l) să aibă vârsta de până la 27 de ani împliniţi în anul participării la concurs, pentru candidaţii pe locurile destinate formării iniţiale a personalului militar şi pe locurile MAI la instituţiile de învăţământ ale Ministerului Apărării Naţionale;
m) să nu aibă tatuaje ori elemente ornamentale, de orice natură, aplicate, inserate sau implantate pe/în corp, neacoperite de vestimentație, în ținuta de vară;
n) să fi obţinut la purtare, în perioada studiilor liceale, media de cel puţin 9.00, cu excepţia candidaţilor care au absolvit instituţii de învăţământ de nivel liceal în state membre ale Uniunii Europene în care nu se evaluează prin notă/punctaj/calificativ purtarea elevului;
o) să nu fi fost exmatriculaţi pentru abateri disciplinare dintr-o instituţie de învăţământ.
În total, sunt scoase la concurs 400 de locuri în școlile militare de subofițeri „Grigore Alexandru Ghica” Drăgășani și „Petru Rareș” Fălticeni. Informații suplimentare despre organizarea selecției și depunerea documentelor se pot obține la Compartimentul de Resurse Umane al Grupării de Jandarmi Mobile „Burebista” Brașov, la numărul de telefon 0268.545 900/ interior 24607 și AICI.
Sursa:mytex.ro

LĂSAȚI UN MESAJ