La Șinca Veche a fost aprobat planul de activități în folosul comunității, pentru beneficiarii de ajutor social

0
440
http://webmobile.xdev.ro/fagarastv/player.html

La Șinca Veche repartizarea orelor de muncă beneficiarilor de ajutor social, se face după un plan aprobat de consilierii locali. Astfel, în ședința de consiliu ordinară a lunii decembrie, a fost aprobat planul de acţiuni şi activități în folosul comunității, pentru anul 2023, pentru beneficiarii Legii 416/2001.
”Având în vedere prevederile art. 6, alin. 7 din Legea nr. 416/2001privind venitul minim garantat și art. 28, alin. 3 din H.G. nr. 50/2011, norme metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 416/2001, cu modificările și completările ulterioare, în temeiul art. 129, alin. 14, art. 139, alin. 1, art. 196, alin. 1, lit. a) și art. 197 din Ordonanţa de Urgenţă nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificarile și completările ulterioare, Art.1 Se aprobă planul de acţiuni şi activități în folosul comunității pentru repartizarea orelor de muncă beneficiarilor de ajutor social, pentru anul 2023, conform anexei la prezenta hotărâre.”– se arată în proiectul de hotărâre.
ANEXA cu planul de acțiuni și activități aprobat, o puneți consulta AICI

LĂSAȚI UN MESAJ