La Șinca există o Strategie de Dezvoltare a Serviciilor Sociale, aprobată prin Hotărâre de Consiliu Local

0
161
http://webmobile.xdev.ro/fagarastv/player.html

Prin hotărârea Consiliului Local nr. 32 din 27.08.2021, a fost aprobată Strategiei de Dezvoltare a Serviciilor Sociale pentru perioada 2021-2026 la nivelul comunei Șinca.
Prin aceasta s-a dorit înfiinţarea şi dezvoltarea unui sistem realist şi eficient de servicii sociale la nivelul localităţii, capabil să asigure incluziunea socială a tuturor categoriilor vulnerabile, creşterea calităţii vieţii, tratament egal, nediscriminatoriu şi dreptul la o viaţă demnă pentru toţi locuitorii comunei Șinca.
Scopul elaborării strategiei este acela de a asigura condiţiile furnizării unor servicii sociale de calitate, care implicit să conducă la îmbunătăţirea calităţii vieţii familiilor şi persoanelor sărace, fără nici un venit sau cu venituri foarte mici, a persoanelor cu handicap, a şomerilor, a pensionarilor, precum şi a altor categorii de persoane defavorizate din comună.
Tipurile de servicii sociale identificate la nivelul comunei Sinca, judeţul Braşov, care vor fi acordate beneficiarilor cuprinşi în Grupul ţintă, în intervalulul 2021-2026, sunt următoarele:
– servicii de asistenţă şi suport pentru asigurarea nevoilor de bază ale persoanei;
– servicii de îngrijire personală, de recuperare/reabilitare, de inserţie/reinserţie socială, etc.;
– servicii sociale destinate copilului şi/sau familiei, persoanelor cu dizabilităţi, persoanelor vârstnice, victimelor violenţei în familie, persoane cu diferite adicţii, respectiv consum de alcool, persoanelor sancţionate cu măsură educativă sau pedeapsă neprivativă de libertate, aflate în supravegherea serviciilor de probaţiune, persoanelor cu afecţiuni psihice, persoanelor din comunităţi izolate, şomerilor de lungă durată, precum şi servicii sociale de suport pentru aparţinătorii beneficiarilor;
– servicii sociale cu cazare, pe perioadă determinată sau nedeterminată, centre rezidenţiale;
– servicii sociale fără cazare şi/sau unităţi de îngrijire la domiciliu ;
– servicii sociale acordate la domiciliul beneficiarului, la domiciliul persoanei care acordă serviciul, sau în comunitate;
– serviciile sociale pot fi organizate ca structuri publice sau private;
– servicii acordate în regim de accesare, contractare şi documentare uzuale;
– servicii acordate în regim special cu eligibilitate şi accesibilitate extinsă, care vizează măsurile preventive care se oferă în regim de birocraţie redusă şi un set de servicii sociale, care vor fi accesate de beneficiar doar în condiţiile păstrării anonimatului, respectiv de persoane, dependente de alcool, victime ale violenţei în familie etc. Serviciile acordate în regim special pot fi furnizate fără a încheia contract cu beneficiarii; categoria serviciilor acordate în regim special este reglementată prin lege specială.
Implementarea Strategiei se va face cu participarea tuturor compartimentelor aparatului de specialitate al Primarului comunei Șinca, judeţul Braşov, a personalului, a partenerilor, a beneficiarilor şi a altor factori interesaţi din comunitate şi judeţ.

LĂSAȚI UN MESAJ