La Șercaia, toate suprafețele de teren și imobilele au extrase de Carte Funciară la zi

0
830
http://webmobile.xdev.ro/fagarastv/player.html

În cadrul Comunei Șercaia, au fost finalizate lucrările privind cadastrul general gratuit, realizat prin Programul Național de Cadastru și Carte Funciară (PNCCF). În acest mod toate suprafețele de teren ale comunei Șercaia și toate imobilele din satele Șercaia, Vad, Hălmeag au extrase CF actualizate cu situația reală din teren. În vederea eliberării extraselor CF aferente bunurilor imobile pe care le dețin, cetățenii comunei Șercaia sunt invitați la sediul Primăriei, începând cu data de 01 februarie 2023. Cererile pentru documentul care stă la baza eliberării Extraselor de Carte Funciară actualizate, se depun la Registratura Primăriei Șercaia, urmând ca documentul cu datele confirmate, să fie eliberat de Biroul de Cadastru, iar ca pe baza acestui document sa fie eliberat de OCPI, extrasul CF cu datele actualizate. Programul Național de Cadastru și Carte Funciară (PNCCF), este un program instituit în temeiul art. 9 alin. (23) din Legea nr. 7/1996 și aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 294/29.04.2015, care detaliază activitățile acestuia și sumele necesare realizării lor, suportate din veniturile proprii ale ANCPI și fonduri externe nerambursabile. Programul a fost prelungit prin Hotărârea Guvernului nr. 836/29.06.2022 până la finalizarea înregistrării sistematice la nivelul fiecărei unități administrativ-teritoriale, respectiv comună, oraș și sectoarele municipiului București. Scopul programului îl reprezintă înregistrarea gratuită a tuturor proprietăților din România în sistemul integrat de cadastru și carte funciară, realizarea planului cadastral, deschiderea cărților funciare la nivelul tuturor unităților administrative teritoriale.

LĂSAȚI UN MESAJ