La Perșani se va construi o stație de epurare ape uzate

0
262
http://webmobile.xdev.ro/fagarastv/player.html

Printr-o Hotărâre a Consiliului Local al comunei Șinca a fost aprobat studiul de fezabilitate, a indicatorilor tehnico-economici actualizați și a devizului general actualizat pentru obiectivul de investiții „Înființare rețea de canalizare ape uzate menajere și stație de epurare în Comuna Șinca, localitatea Persani”, aprobat pentru finanțare prin Programul național de investiții „Anghel Saligny”, precum și a sumei reprezentând categoriile de cheltuieli finanțate de la bugetul local pentru realizarea obiectivului. Valoarea totală a investiției este de 17.439.039,90 lei, TVA inclus, din care 6.439.039,90 lei reprezintă contribuție de la bugetul local al comunei Șinca. În cadrul proiectul este prevăzută realizarea unei rețele de canalizare apă uzată cu o lungime de 8 km și 136 de metri și o stație de epurare. Obiectivul de investiții se adresează unui număr de 1341 de locuitori ce vor beneficia direct și pentru care se vor realiza racorduri individuate.

LĂSAȚI UN MESAJ