La mulți Ani! Astăzi se împlinesc 730 de ani de atestare documentară a Făgărașului!

0
616
http://webmobile.xdev.ro/fagarastv/player.html

Centrul unuia dintre cele mai mari domenii din Transilvania, care la 1632 cuprindea 62 de sate, cetatea Făgăraşului a fost, începând cu a doua jumătate a secolului al XVI-lea şi mai cu seamă în secolul al XVII-lea, reşedinţă nobiliră şi princiară importantă. Huffington Post situa Cetatea Făgăraș pe locul doi în topul celor mai frumoase Cetați Medievale din lume, iar site-ul de călătorie www.TripAdvisor.com îi dădea certificatul de excelență în turism. Cetatea Făgăraș este martorul istoriei noastre și un simbol al Țării Făgărașului. Tocmai de aceea, proiectul cu finanțare europeană de peste 21 de milioane de lei, va reda strălucirea pe care trebuie să o aibă Făgărașul, vechi de 730 de ani.
Prima atestare documentară a Făgărașului o găsim în cunoscutul document din 11 martie 1291, emis de regele Ungariei, Andrei al III-lea, în adunarea de la Alba Iulia pentru magistrul Ugrinus. În acest context, nobilul credincios al regelui, revendica posesiunile sale Făgăraş şi Sâmbăta, în virtutea drepturilor susţinute de diplomele regale pe care le primiseră antecesorii săi:
„Noi Andrei, din mila lui Dumnezeu, regele Ungariei, aducem la cunoștința tuturor cărora se cuvine că, atunci când am ținut împreună cu toți nobilii, Sașii, Secuii și Românii din părțile Transilvaniei o adunare la Alba Iulia, pentru îndreptarea stării acestora, cu sfatul tuturor prelaților și baronilor regatului nostru, care se aflau cu noi în acea vreme, magistrul Ugrinus, iubitul și credinciosul nostru, ridicându-se în acea adunare a noastră, a cerut să i se înapoieze și restituie prin noi niște moșii ale sale numite Făgăraș (Fogoros) și Sâmbăta (Zumbothel) aflătoare lângă râul Olt (Olth), zicând că i-au fost înstrăinate pe nedrept și a înfățișat actele și privilegiile sale cu privire la aceasta.
Iar noi, voind să ne lămurim mai bine asupra pricinei numitelor moșii, adică dacă ele au fost sau nu ale numitului magistru Ugrinus, am pus să se cerceteze cu luare aminte printre numiții nobili, printre Sași, Secui și Români (Olachis), dacă se știe că numitele moșii aparțin de drept și legiuit numitului magistru Ugrinus.
Aceștia toți și fiecare în parte au declarat că pomenitele moșii numite Făgăraș și Sâmbăta au fost și sunt ale magistrului Ugrinus și ale înaintașilor săi.
Așadar noi, deoarece am văzut și am aflat că acele moșii aparțin de drept și legiuit acestui magistru Ugrinus, i le-am înapoiat și restituit împreună cu toate folosințele și tot ce ține de ele, numitului magistru Ugrinus și prin el moștenitorilor săi și urmașilor acestor moștenitori, ca să le stăpânească pe veci și nestrămutat, în același fel și cu aceeași deplinătate cu care au fost stăpânite și ținute aceste moșii de către înaintașii lui Ugrinus.
Dat în Alba-Iulia, în Dumineca Invocavit, în anul Domnului o mie două sute nouăzeci și unu.”

LĂSAȚI UN MESAJ