Jandarmeria la aniversare

0
117
http://webmobile.xdev.ro/fagarastv/player.html

După realizarea Unirii din 1918 se întreprind măsuri pentru organizarea şi funcţionarea jandarmeriei şi pe teritoriul Transilvaniei. Astfel, pe întreg teritoriul României Mari, s-a pus în aplicare în anul 1918 o nouă lege pentru organizarea jandarmeriei rurale cu caracter de aplicare generală.

În baza Legii din 1918 ia fiinţă a patra brigadă de jandarmi, cu reşedinţa la Sibiu şi ulterior la Cluj, cu trei regimente: R 7.J, Cluj, R.8 J. Braşov şi R. 9J. Arad.

Regulamentul 8 jandarmi avea următoarea componenţă: un batalion de instrucţie şi două batalioane de jandarmi teritoriale. B.1 J. avea în compunere următoarele companii de jandarmi: Trei scaune, Sibiu, Braşov, Făgăraş, Ciuc şi Odorhei.

Gazeta „Oltul“ publică „Apelul companiei de jandarmi Făgăraş către parohii şi învăţătorii români din judeţ“.

Comandatul companiei de jandarmi Făgăraş avea în subordine următorii ofiţeri : locotenent Lemevyi, sublocotenenţii George Stinghe, Vasile Mielea şi Silviu Gherguţia.

Potrivit ordinului de zi nr. 33 din 15 decembrie 1919 al Brigăzii 4 jandarmi, Compania Jandarmi Braşov a fuzionat cu compania Jandartmi Făgăraş, într-o companie cu numele de „Compania Jandarmi Braşov- Făgăraş“ cu sediul în Făgăraş, având următoarea structură: Plutonul Făgăraş cu secţiile plaselor Făgăraş şi Arpaş; Plutonul Codlea, cu secţiile plaselor Codlea, Şercaia şi Zărneşt; Plutonul Braşov, cu secţiile plaselor Feldioara şi Satulung.

La 24 martie 1929 apare o nouă lege pentru organizarea jandarmeriei rurale, aşezând Jandarmeria pe noi principii, în afara oricărui amestec politic.

Această lege schimbă structural organizarea jandarmeriei, sunt desfiinţate brigăzile şi iau fiinţă inspectoratele, se desfiinţează regimentele, iar companiile de jandarmi se definesc „Legiuni de jandarmi“.

La 01.09.1932 Jandarmeria cunoaşte o nouă organizare în baza Legii Administrative, decretată prin Înaltul Decret 2919/1939. Formaţiunile de jandarmi s-au grupat în zece inspectorate având denumirea şi reşedinţa ţinutului respectiv. Astfel, Legiunea Jandarmi Făgăraş intră în subordinea Inspectoratului Regional Janmdarmi Mureş, dar numai până la 03.06.1939, când se votează o nouă lege pentru organizarea Jandarmeriei, când se reînfiinţează regimentele şi Legiunea Jandarmi Făgăraş.

În 1940 se repune în vigoare Legea pentru organizarea Jandarmeriei din 24 martie 1929, prin care regimentele de jandarmi iau din nou denumirea de inspectorate.

Inspectoratele jandarmi Alba-Iulia îşi multă reşedinţa la Sibiu, luând denumirea de Inspectoratul de jandarmi Sibiu, iar la 04.12.1941, Inspectoratul Jandarmi Braşov.

Inspectoratul General al Jandarmeriei cu nr. 1756/1944 emite instrucţiuni speciale stabilind acestui inspectorat la 16.12.1944 structura organizatorică şi efectivele. Legiunea Jandarmi Făgăraş avea următorul efectiv: 3 ofiţeri, 99 subofiţeri şi 114 trupă.

Continuând tradiţia Jandarmeriei în Ţara Făgăraşului prin Ordinulş M.I. nr. I/05853 din 01.09.1990 s-a înfiinţat Batalionul de Jandarmi Făgăraş, care îndeplineşte misiunile cei revin din Legea 116/1998, privind organizarea şi funcţionarea Jandarmeriei Române.

Detaşamentul de Jandarmi Făgăraş

După alte două schimburi în anii 2003 şi 2005 în anul 2007 unitatea de Jandarmi Făgăraş, prin reorganizare s-a împărţit în două Detaşamente de Jandarmi care îndeplinesc misiuni de pază şi protecţie obiective, pază de protecţieinstituţională , transporturi specialeşi ordine publicăaflându-se în sibordinea Inspectoratului de Jandarmi Braşov.
Maior Adrian Serban Comandantul Detasamentului de Jandarmi Făgraş

LĂSAȚI UN MESAJ