Interviu cu directorul APIA Braşov, Dorel Stânea

2
248
http://webmobile.xdev.ro/fagarastv/player.html

staneaCe subvenţii trebuiau plătite până la această oră (dată)?
a) terenuri?
b) Animale – bovine, ovine, caprine?

R. Până în prezent (28.10.2009), referitor strict la formele de subvenţii menţionate în întrebare, vă informez că în conformitate cu prevederile legislaţiei europene şi naţionale, APIA nu are restanţe la subvenţii, astfel :
a) Pentru subvenţiile pentru terenuri (SAPS – Single Area Payment Scheme), plăţile pentru 2009 trebuiesc efectuate între 01.12.2009 şi 30.06.2009. Totuşi cu acordul Comisiei Europene, dat în baza Regulamentului 73/2009, la cererea Guvernului României s-a permis şi APIA a început plata în avans pentru subvenţiile datorate fermierilor pentru suprafaţă. Beneficiarii acestui avans sunt fermierii din zonele în care, în urma controlului, nu s-au constatat discrepanţe faţă de datele declarate în cereri şi care îndeplinesc condiţiile impuse de regulamentele europene. Potrivit HG 1210/07.10.2009, avansul este de 209,98 lei/hectar, reprezentând 70 % din suma aprobată a se acorda beneficiarilor schemei de plată unică pe suprafaţa finanţată din FEGA (Fondul European de Garanţie în Agricultură). De asemenea, conform aceluiaşi act normativ, pentru anul 2009, cuantumul plăţilor directe unice pe suprafaţă este de 71,12 euro/hectar, precizând că plăţile sunt efectuate în lei, la cursul de schimb stabilit de Banca Centrală Europeană (BCE) pentru ziua anterioară datei de 1 octombrie a anului pentru care este acordat sprijinul. Pentru data de 30 septembrie 2009, BCE a stabilit un curs de 4,2180. În cadrul campaniei SAPS 2009, au fost depuse 1.121.107 cereri, iar în judeţul Braşov s-au depus un număr de 14.292 cereri pentru o suprăfaţă de 170.900 ha.
b) Plăţile pentru sectorul zootehnic sunt făcute din bugetul naţional şi sunt stabilite prin Ordine de Guvern, annual, atât în cuantum pe cap de animal cât şi ca perioada de plată. Până la această dată nu există asemenea hotărâri ci doar precizările cadru ale OMADR 295/2007, care reglementează dreptul annual al fermierilor pentru subvenţii pe cap de animal (bovine, ovine, caprine). Pentru pregătirea acordării acestor subvenţii APIA Braşov a executat şi finalizat din luna septembrie, toate operaţiunile tehnice premergătoare şi stabilind ca eligibile, la bovine 5109 cereri pentru 47.841 capete, la ovine 1391 de cereri pentru 225.273 capete şi 112 cereri cu 9502 capete caprine.

Ce subvenţii s-au acordat până acum ?
R. Până în prezent, în 2009, APIA a făcut plăţi SAPS aferente anului agricol 2008 care s-au finalizat la 30.06.2009 şi pentru 2009, plăţi aferente OG 850/2006 (circa 29 milioane lei), începând totodată plăţile în avans pentru suprafaţă. Până la această dată în judeţul Braşov s-au plătit în avans un număr de 1620 fermieri cu 2.700.000 lei, acţiunea fiind în derulare.

Ce subvenţii mai trebuie plătite?
R. Dacă vă referăţi la sumele şi datele de plată pentru subvenţii, ce fac obiectul actualelor proteste ale crescătorilor de bovine şi ovine, vă pot preciza că nu a fost emis nici un fel de act normativ în acest sens, cifrele vehiculate fiind avansate “ca promisiuni” din partea unor conducători din agricultură la diverse întâlniri cu sindicatele din agricultură. Menţionez că pe lângă subvenţii de suprafaţă, pe cap de animal APIA subvenţionează sectorul zootehnic şi vegetal şi în baza OG 850/2006, precum şi acţiuni de ecologizare, în baza legii 1211.

Vor fi plătite? Sunt bani ?
R. Referitor la această întrebare, vă informez că APIA este un organism strict tehnic, care s-a înfiinţat şi acţionează în baza legii 1/2004 şi execută plăţi din FEGA , FEADR, şi de la bugetul naţional în baza unor legi şi dispoziţii legale. Până în prezent APIA este în graficul
de plăţi şi este pregătită să facă plăţi în continuare şi pentru eventualele dispoziţii legale cerute de sindicatele din agricultură (pe cap de animal).

Care este cauza întârzierilor (de plată a subvenţiilor) ?
R. Până în prezent APIA Braşov, conform normativelor legale, NU se află în “întârzieri de plată” ci dimpotrivă, face plăţi în avans. Menţionez aici că APIA face plăţi, nu conform cu dorinţa instituţiei sau cu cerinţele (mari) sectoriale ci, strict, în baza unor dispoziţii legale şi executorii prin sume puse la dispoziţie de Bugetul Naţional, unele din sume fiind “decontate” din FEGA şi FEADR.

Care a fost situaţia până în 2008?
R. APIA este al treilea an de plăţi din fonduri europene, iar pentru 2008 a făcut plăţi sub formă de subvenţii, în judeţul Braşov de circa 500 milioane euro (plăţi pe suprafaţă, pentru zone defavorizate, măsuri de agromediu, pe cap de animal, lapte, ouă, carcase, stupi de albine, pui broiler, procesarea de deşeuri animaliere,etc.).

Ce sume ar trebui plătite în judeţul Braşov?
R. Cum am precizat, sumele ce au fost cerute în mod legal, s-au plătit sau sunt în curs de plată. În mod normal şi în baza legislaţiei existente, pentru 2009 subvenţiile ce se vor plăti ar putea fi asemănătoare cu cele plătite pentru 2008, precizând că şi alocaţiile pe cap de animal a căror plăţi acum sunt în “negocieri” Guvern-Sindicate, ca şi cuantum ar putea fi de 571 lei/cap taurină şi 44 lei/ cap ovine/caprine. Fac precizarea că discuţiile se poartă pe eventualele avansuri plătibile pe cap de animal în 2009 în cuantumuri de 200 lei/cap taurină şi 15 lei/cap ovine/caprine, urmând ca aceste subvenţii să fie prinse în acte normative emise de guvern.

Care este situaţia fermierilor solicitanţi de subvenţii?
R. Situaţia fermierilor “ce au de primit subvenţii” diferă de caz la caz şi nu ţine strict de plăţile APIA, ci de un context mult mai larg în care acestea sunt parte. Astfel politicile agricole sunt cuprinse în PAC (Politica Agricolă Comună – UE) şi transpuse în PNDR (Programul Naţional de Dezvoltare Rurală). Precizez că pentru APIA oricare deţinător de terenuri de la un hectar în sus cu parcele de peste 30 ari este considerat fermier, în România existând circa 1.200.000 fermieri pe o suprafaţă de circa 9,2 milioane ha. Din păcate, consider că programele din agricultură sunt “aplecate” cu precădere pe o agricultură de “subzistenţă”, rezultatele fiind în aceeaşi notă, subvenţiile agricole îmbâncind în unele cazuri o formă de sprijin social. De aceea lipsa lor în contextul actual are o conotaţie mai gravă, un număr mare de deţinători de suprafeţe de terenuri şi animale nereuşind să-şi acopere cheltuielile ocazionate de activităţile agricole.

Cum vedeţi ieşirea din criză?
R. Ieşirea din “criza generală”, consider că se va face pe aceeaşi cale prin care a şi intrat, cu menţiunea că în sectorul agricol există o croză suprapusă celei generale, specific românească, ce ţine de fărâmiţarea proprietăţilor agricole, de lipsa de investiţii, de tehnologii şi echipamente, de lipsa unor politici coerente, cu ţinte precise pe termen scurt, mediu şi lung şi o voinţă politică consensuală în urmărirea acestor ţinte. Cred că până în 2012 când se finalizează prezentul ciclu cuprins în PAC, specialiştii din agricultura românească vor fi mult mai “prezenţi” în stabilirea şi negocierea politicilor agricole din UE, iar necesităţile agriculturii vor putea fi acoperite cu prevederi clare, generatoare de capacităţi de producţie agricolă superioare agriculturii de subzistenţă specifică celor circa 50% din populaţia ţării.

Ultima oră. Azi, 28 octombrie, la ora 16.30, am primit pe fax cele două Hotărâri de Guvern publicate în MO nr. 733/28.10.2009, HG nr 1252 prevede alocarea sumei de 571 lei pe capete la bovine cu avans de 200 lei şi HG 1261 ce prevede plata a 44 lei/cap ovine/caprine, cu plata unui avans de 15 lei, începând din 02.11.2009, iar diferenţa plătibilă până la sfârşitul lunii februarie 2010.

2 COMENTARII

  1. Longhin mai e director la APIA? Nu era vorba ca il mazilesc astia? S-a dat cu Pedeleu’ ?

  2. …Longhin….mai e director la APIA ….si nu s-a dat cu pedeleu (doar s-a caftit cu ei prin instante)…….si nici cu altii.

LĂSAȚI UN MESAJ