Informare referitoare la înscrierea în Registrul de Evidență a sistemelor individuale adecvate pentru colectarea și epurarea apelor uzate

0
58
http://webmobile.xdev.ro/fagarastv/player.html

Conform Hotărârii de Guvern nr. 714 din 26 mai 2022 privind aprobarea criteriilor pentru autorizarea, construcția, înscrierea/înregistrarea, controlul, exploatarea și întreținerea sistemelor individuale adecvate de colectare și epurare a apelor uzate, persoanele fizice și juridice, proprietari a spațiilor conectate la un sistem individual adecvat de epurare au obligația de a se înscrie în Registrul de Evidență a Sistemelor Individuale Adecvate pentru Colectarea și Epurarea Apelor Uzate al Municipiului Făgăraș în termen de 120 de zile de la conectarea incintei la sistemul de colectare și/sau epurare a apelor uzate.
Obligația înregistrării revine și proprietarilor de sisteme individuale adecvate construite înainte de intrarea în vigoare a prezentului act normativ.
Nerespectarea de către persoanele fizice și juridice a dispozițiilor art. 11 alin. (1) și (2), constituie contravenție și se sancționează cu amendă de la 5000 de lei la 10.000 de lei.
Pentru înscriere aveți la dispoziție:
1. Platforma IT e.primaria-fagaras.ro secțiunea Compartiment informare cetățeni și registratură- Registrul de Evidență a Sistemelor Individuale Adecvate pentru Colectarea și Epurarea Apelor Uzate al Municipiului Făgăraș;
2. Site-ul oficial al Municipiului Făgăraș www.primaria-fagaras.ro secțiunea de Evidență a Sistemelor Individuale Adecvate pentru Colectarea și Epurarea Apelor Uzate al Municipiului Făgăraș;
3. Inregistrare în format letric la Registratura Primăriei Municipiului Făgăraș, Strada Republicii, Nr. 3
Pentru orice întrebări puteți scrie la: mediu@primaria-fagaras.ro sau puteți suna la numărul de telefon 0368/402949 int. 122

LĂSAȚI UN MESAJ