Informare în atenția exploatațiilor nonprofesionale care dețin păsări

0
75
http://webmobile.xdev.ro/fagarastv/player.html

Primăria Făgăraș a trimis o notificare în atenția exploatațiilor nonprofesionale care dețin păsări

,,Notificare focare de influență aviară de înaltă patogenitate internațională și măsuri aplicate la nivelul exploatațiilor nonprofesionale care dețin păsări
Urmare notificării din partea Serviciului Control Oficial Sănătate și Bunăstare Animală
În atenția exploatațiilor nonprofesionale care dețin păsări
În continuarea notificării din luna Ianuarie și Informării din partea DSVSA Brașov înregistrată cu nr. 19045 din data de 11.11.2021 prin prezentul vă reamintim normele impuse de către DSVSA la nivelul Județului Brașov referitoare la necesitatea acordării unei atenții deosebite la nivelul exploatațiilor aflate în apropierea arealelor hidrologice de pe raza județului, respectiv zona Dumbrăvița, cursul râului Olt, zona Rotbav, Ucea – Victoria, Racoș etc.
Astfel că trebuie implementate și urmărite următoarele măsuri:
1. Prevenirea oricărui contact direct și indirect cu păsările sălbatice vii, a tuturor păsărilor domestice și păsărilor sălbatice captive – astfel, trebuie limitat accesul acestora pe orice fel de luciuri de apă (lacuri, bălți, râuri sau amenajări hidrologice),
2. Separarea în cadrul gospodăriei în măsura posibilităților a rațelor și gâștelor de alte păsări domestice,
3. Evitarea creșterii păsărilor domestice în aer liber, acestea fiind ţinute obligatoriu închise în permanență în spații special amenajate, în cazul în care acest lucru nu este posibil, hrănirea acestora se va realiza în spații acoperite la care nu pot avea acces păsările sălbatice,
4. Se interzice adăparea păsărilor domestice cu apă din afara gospodăriei – surse de apă accesibile păsărilor sălbatice,
5. Se va limita accesul persoanelor în padocurile păsărilor la 1 persoană – deținătorul acestora
6. Se va evita contactul păsărilor domestice cu alte specii de mamifere, înclusiv rozătoare și alte animale de companie
7. Se va evita introducerea unei eventuale infecții în padocul păsărilor prin folosirea unei încălțăminte diferită în spațiul de exploatare a păsărilor domestice și trecerea acestora prin filtru de dezinfecție
8. Se va acorda o atenție sporită asupra riscurilor introducerii și diseminării infecțiilor de către vânători, care pot transmite virusul de la sălbatic la domestic prin păsări vânate și prelucrate în exploatațiile non profesionale sau prin echipamente folosite la vânătoare cât și în cele comerciale care dețin măsuri stricte de biosecuritate,
9. Cumpărarea de carne de pasăre / ouă și produse din carne de poasăre se va face numai din unități înregistrate / autorizate sanitar veterinar,
10. Orice suspiciune de boală va fi notificată în regim de urgență medicului veterinar de liberă practică impiternicit, medicul veterinar oficial și către DSVSA Brașov la următoarele numere de telefon:
a. Medicul veterinar oficial – Dana Boamfă – 0761638809
b. DSVSA Brașov – 0268 440 257
La nivelul localităților ţintă se vor respecta cu strictețe programările stabilite de DSVSA Brașov privind recoltările de probe serologice pentru Influența Aviară din gospodăriile populației de la galinacee și palmipede.
Totodată atragem atenția asupra faptului că nerespectarea dispozițiilor autorității competente teritoriale duce la aplicarea de măsuri și sancțiuni în consecință, precum și lipsa de acordare a despăgubirilor în cazul de eventuale focare în gospodăriile populației. PRIMAR, GHEORGHE SUCACIU,,

LĂSAȚI UN MESAJ