Începe evaluarea performanțelor funcționarilor publici

0
941
http://webmobile.xdev.ro/fagarastv/player.html

Evaluările performanțelor funcționarilor publici din toate categoriile trebuie să aibă loc în primele trei luni ale acestui an, pe baza lor urmând să fie luate decizii privind salarizarea, ierarhia sau chiar continuarea raporturilor în instituție sau autoritate. Procedura evaluării performanțelor individuale ale funcționarilor publici se regăsește în anexa VI-a a Codului administrativ. Evaluarea din perioada ianuarie-martie 2022 va face referire la performanțele din perioada ianuarie-decembrie 2021.
Potrivit metodologiei pentru realizarea procesului de evaluare a performanțelor din Codul administrativ, evaluarea poate duce, pe baza calificativelor oferite, la:
– promovarea într-o funcție publică superioară;
– acordarea de prime, în condițiile legii, în măsura în care bugetul permite;
– scăderea salariului cu 10% până la următoarea evaluare anuală pentru cei care obțin calificativul „satisfăcător“;
– eliberarea din funcție.
Pe baza calificativelor obținute la evaluare se stabilesc și nevoile de formare profesională pentru acest an.
Calificativele ce pot fi obținute în urma evaluării sunt:
– „nesatisfăcător“ pentru un punctaj între 1 – 2,50;
– „satisfăcător“ pentru un punctaj între 2,51 – 3,50;
– „bine“ pentru un punctaj între 3,51 – 4,50;
– „foarte bine“ pentru un punctaj între 4,51 – 5,00.
Pentru debutanți, calificativele de evaluare sunt doar două:
– necorespunzător, în sensul că nu a făcut dovada că deține cunoștințele teoretice și deprinderile practice necesare exercitării funcției publice;
– corespunzător, în sensul că a făcut dovada că deține cunoștințele teoretice și deprinderile practice necesare. Dacă obține acest din urmă calificativ, debutantul se poate definitiva în funcția publică. Dacă nu, va fi eliberat din funcție.
Printre alte aspecte analizate, fiecare categorie de funcționar este evaluată și după o serie de criterii de performanță stabilite prin metodologia anexată Codului administrativ.
De exemplu, evaluarea funcționarilor de execuție se face pe baza a zece criterii de performanță, ușor detaliate, pe clase de funcționari, cum ar fi capacitatea de a rezolva eficient problemele, în mare, înseamnă același lucru pentru toată lumea, mai puțin partea de asumare de riscuri:
– pentru funcționarii publici din clasa I înseamnă: capacitatea de a depăși obstacolele sau dificultățile intervenite în activitatea curentă, prin identificarea soluțiilor adecvate de rezolvare și asumarea riscurilor identificate;
– pentru funcționarii publici din clasa a II-a înseamnă: capacitatea de a depăși obstacolele sau dificultățile intervenite în activitatea curentă, prin identificarea soluțiilor adecvate de rezolvare și asumarea riscurilor identificate;
– pentru funcționarii publici din clasa a III-a înseamnă: capacitatea de a depăși obstacolele sau dificultățile intervenite în activitatea curentă, prin identificarea soluțiilor adecvate de rezolvare.
Întreaga metodologie de evaluare, pe categorii de funcționari, poate fi consultată AICI
sursa:avocatnet.ro

LĂSAȚI UN MESAJ