Făgărașul, staţiune turistică de interes local, un prim pas spre un turism adevărat în Țara Făgărașului

0
143
http://webmobile.xdev.ro/fagarastv/player.html

În ședința ordinară a lunii martie Consilierii Locali ai Municipiului Făgăraș, au avut de aprobat proiectul de hotărâre, privind aprobarea depunerii documentaţiei la Ministerul pentru întreprinderi Mici şi Mijlocii, Comerţ, Turism şi Profesii Liberale, în vederea iniţierii unei Hotărâri a Guvernului României pentru atestarea Municipiului Făgăraş ca staţiune turistică de interes local.
Primul pas în acest demers, a fost făcut în 11.11.2021, când, prin Adresa nr. 58457 Primăria Făgăraș, solicita acordul Instituţiei Prefectului Judeţului Braşov, în vederea declanşării procedurilor de atestare a Municipiului Făgăraş ca staţiune turistică de interes local. Răspunsul Prefecturii a fost dat prin adresa nr. 19640 di data de 19.01.2022, atunci când, Instituţia Prefectului – Judeţul Brașov, emitea acordul favorabil în vederea declanşării procedurilor de atestare ca staţiune turistică de interes local a Municipiului Făgăraş. Conform principiului autonomiei locale, menţionat în Codul Administrativ, autonomia locală conferă autorităţilor administraţiei publice locale dreptul ca, în limitele legii, să aibă iniţiative în toate domeniile, cu excepţia celor care sunt date prin lege în competenţa altor autorităţi ale administraţiei publice locale. Potrivit art. 1 din HG nr. 852/2008 atestarea ca staţiune turistică de interes local a unei localităţi se realizează dacă aceasta dispune de resurse naturale şi antropice şi îndeplineşte cumulativ, pentru una dintre categorii, criteriile prevăzute în anexă. Atestarea staţiunilor turistice se face de Ministerul pentru întreprinderi Mici şi Mijlocii, Comerţ, Turism şi Profesii Liberale, la solicitarea autorităţilor administraţiei publice locale, şi se aprobă prin hotărâre a Guvernului.
Criterii obligatorii de atestare a staţiunii turistice de interes local, sunt următoarele:
– cadrul natural, factori naturali de cură şi calitatea mediului
– accesul şi drumurile spre/în staţiune
– utilităţi urban –edilitare
– structuri de primire turistice şi de agrement
Atestarea ca staţiune turistică nu schimbă rangul localităţii stabilit în condiţiile legii.
Luând în calcul toate aceste aspecte, în unanimitate, Consilierii Locali ai municipiului Făgăraș au aprobat procedura depunerii documentaţiei la Ministerul pentru întreprinderi Mici şi Mijlocii, Comerţ, Turism şi Profesii Liberale, în vederea iniţierii unei Hotărâri a Guvernului României pentru atestarea Municipiului Făgăraş ca staţiune turistică de interes local.
Proiectul de Hotărâre poate fi consultat AICI

LĂSAȚI UN MESAJ