Din 21 mai, înscrieri pentru grupa mică la grădiniţă

0
201
http://webmobile.xdev.ro/fagarastv/player.html

Pentru grupele mijlocie şi mare, reînscrierea copiilor care deja frecventează grădiniţa se face de astăzi. Ministerul Educaţiei Naţionale a stabilit procedurile şi calendarul privind înscrierea/reînscrierea în învăţământul preşcolar în anul 2018-2019. Prima etapă, care începe de astăzi, este reînscrierea copiilor care frecventează deja grădiniţa în grupele mici şi mijlocii în acest an şcolar. Astfel, aceştia vor fi reînscrişi la grădiniţă în grupele mijlocii, respectiv mari, pentru următorul an şcolar.
Copiii care încă nu au fost până acum la grădiniţă vor fi înscrişi începând din 21 mai.
Orarul reînscrierilor şi înscrierilor va fi stabilit de conducerea unităţii de învăţământ şi va fi afişat, la loc vizibil, în fiecare grădiniţă, pentru informarea părinţilor şi a publicului interesat, inclusiv pe site-ul acesteia (dacă există), şi pe site-ul IŞJ Braşov.
Ocuparea locurilor libere, după finalizarea procesului de reînscriere, se va face, de regulă, în ordinea descrescătoare a grupelor de vârstă, astfel: grupa mare (copii de 5 ani), grupa mijlocie (copii de 4 ani) şi grupa mică (copii de 3 ani). În limita locurilor disponibile, pot fi înscrişi în grupa mică şi copii cu vârsta cuprinsă între 2 şi 3 ani.
În situaţia în care, într-o unitate de învăţământ, numărul cererilor de înscriere este mai mare decât numărul locurilor libere, vor fi aplicate, succesiv, criterii de departajare generale şi criterii de departajare specifice, care sunt detaliate şi pe site-ul Ministerului Educaţiei – edu.ro.
Pentru asigurarea transparenţei procesului de reînscriere/înscriere, conducerile unităţilor de învăţământ preşcolar vor afişa, la vedere, pentru toţi cei interesaţi, următoarele informaţii:
capacitatea instituţiei (numărul de copii pentru care a fost proiectată); numărul de locuri aprobat prin planul de şcolarizare pentru anul şcolar 2018-2019 (pe grupe de vârstă: mică, mijlocie, mare); criteriile generale şi criteriile specifice pentru înscrierea copiilor; numărul de copii reînscrişi/înscrişi zilnic (în perioada stabilită) din totalul disponibil.

Sursa:www.bzb.ro

LĂSAȚI UN MESAJ