Cum trebuie să arate proiectele prin Bugetare Participativă în 2022

0
61
http://webmobile.xdev.ro/fagarastv/player.html

Primăria Făgăraș lansează o nouă ediție a bugetării participative și organizează dezbatere publică pentru îmbunătățirea regulamentului. În acest scop locuitorii Făgărașului sunt invitați să participe la întâlnire, miercuri, 30 martie 2022, începând cu ora 18.00, în sala de ședințe a instituției. Până atunci, cei interesați pot depune propuneri, sugestii și amendamente referitoare la regulament, până la 25 martie 2022, la Birou Implementare Proiecte de Finanţare, Relaţii Internaţionale – de luni până joi între orele 08:00 – 16:30 şi vineri între orele 08:00 – 14:00 – sau prin e-mail la adresele: proiecte@primaria-fagaras.ro sau bpfagaras@gmail.com Regulamentul poate fi consultat aici: https://bp.primaria-fagaras.ro/regulament/.
Bugetarea Participativă își propune implicarea cetățenilor Municipiului Făgăraș într-un proces democratic, deschis, incluziv, transparent, de deliberare și decizie pentru stabilirea modalității optime de cheltuire a unei părți din bugetul local. Procesul presupune asumarea de către cetățeni a unui rol de participant activ în definirea și abordarea problemelor comunității din care fac parte.
Bugetarea participativă este un proces prin care ideile şi iniţiativele comunităţii făgărășene se manifestă şi se transformă în realitate.
Prin intermediul acestui instrument, cetățenii Municipiului Făgăraș identifică micile probleme ale comunității și propun soluții de rezolvare sub formă de proiecte. Aceste proiecte propuse vor fi evaluate de către o comisie special desemnată în acest sens, iar după validare vor fi supuse votului cetățenilor. Proiectele care vor întruni cel mai mare număr de voturi vor fi implementate de către Primăria Municipiului Făgăraș. Până acum pentru ca un proiect sa fie validat trebuia să îndeplinească următoarele criterii:
– să corespundă unui obiectiv de interes general.
– să fie sau să poată fi asimilate unei investiţii aflate în aria de competenţă a Primăriei Municipiului Făgăraș şi care vizează un spaţiu public.
– să nu intre în aria altor programe ale Primăriei Municipiului Făgăraș cum sunt finanțările nerambursabile acordate organizațiilor nonguvernamentale, conform Legii 350/2005 privind regimul finanțărilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activități nonprofit de interes general, alte finanţări nerambursabile.
– să nu fie contrare sau incompatibile cu planuri sau proiecte ale municipalităţii aflate în derulare.
– să nu aibă un caracter comercial sau publicitar.
– să nu aibă un caracter politic sau etnic.
– să nu genereze cheltuieli de funcţionare importante (întreţinere, plata unor drepturi de autor etc.) după implementare.
– să fie clar delimitate spaţial şi să nu fie prea vagi.
– să respecte prevederile referitoare la litera 16 din Capitolul 6 din Regulament și cele ale Legii 32/1994 privind sponsorizarea, cu modificările și completările ulterioare.

LĂSAȚI UN MESAJ