Copiii de până la trei ani nu mai plătesc întreținerea

0
112
http://webmobile.xdev.ro/fagarastv/player.html

Camera Deputaţilor, în calitate de for decizional, a aprobat proiectul legislativ care prevede ca toți copiii care nu au împlinit încă 3 ani să fie scoși de pe lista de cheltuieli de la asociațiile de proprietari.

Proiectul prevedea şi majorarea termenului de plată al utilităţilor de la 20 de zile, la 30 de zile, însă această modificare a fost respinsă. Proiectul de lege a fost aprobat cu 269 de voturi “pentru”. Inițiatorul proiectului a susținut, în expunerea de motive, că dacă nici animalele de companie ale unor proprietari nu sunt trecute la întreținere, deși consumă apă sau alte utilități, atunci nici bebelușii nu pot fi luați în calcul. S-a avut în vedere faptul că includerea minorilor care au sub 3 ani în numărul persoanelor care plătesc cheltuielile de întreținere ale locuinței și cheltuielile asociației de proprietari nu se justifică. Consumul realizat de acești copii minori nu se poate reflecta în contoarele de apă sau în consumul locuinței per ansamblu. În plus, în condițiile în care animalele mici de companie nu sunt incluse în rândul consumului pe locuință sau apartament/persoană, este considerat absurd să se contorizeze cheltuielile făcut de bebeluși pentru buna desfășurare a asociației proprietarilor de locuințe. Astfel în Legea nr. 230/2007 privind înființarea, organizarea și funcționarea asociațiilor de proprietari. La articolul 47, după alineatul (1) se introduce un nou alineat, alin.(2), cu următorul cuprins: ”(2) Asociațiile de proprietari pot hotărî exceptarea de la plata cheltuielilor prevăzute la alin.(1) lit.b) pentru copiii cu vârsta de până la 3 ani.”
În ceea ce priveşte majorarea termenului de plată al utilităţilor de la 20 de zile, la 30 de zile, în raportul comun înaintat de Comisia pentru Adminsitraţie Publică şi Amenajarea Teritoriului şi Comisia Juridică, de Disciplină şi Imunităţi este precizat că modificarea termenului de plată a cotelor de contribuție la cheltuielile asociațiilor de proprietari, conform propunerii legislative, poate genera depășirea termenelor legale de plată a facturilor către furnizorii de utilități.

LĂSAȚI UN MESAJ