Consiliul Local Făgăraș este convocat în ședință, în ultima zi a lunii ianuarie

0
406
http://webmobile.xdev.ro/fagarastv/player.html

Dispoziția nr.68 din data de 23 ianuarie 2024 – privind convocarea Consiliului Local al Municipiului Făgăraș în ședință ordinară pentru data de miercuri, 31 ianuarie 2024, orele 15:00.
Ținând seama de prevederile art.133 alin.(i), art. 134 alin.i lit.(a) , alin.(3), alin. (5), art. 135, art. 136, alin.(8), art. 155 alin.(i), lit.(b) și lit.(e), alin. 3 lit.(b), art. 196 alin.l lit.(b), art. 197, art. 198 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, primarul Făgărașului dispune:
Se convoacă Consiliul Local al Municipiului Făgăraș, în ședință ordinară, cu prezenta fizică, pentru data de miercuri, 31 ianuarie 2024, orele 15:00, în sala de ședințe a Consiliului Local din cadrul Primăriei Municipiului Făgăraș, cu următoarea ordine de zi prevăzută în Anexa la prezenta Dispoziție, care face parte integrantă din aceasta.
Ordinea de zi poate fi consultată AICI.

LĂSAȚI UN MESAJ