Consilierii sunt convocați în a doua ședință ordinară a lunii ianuarie

0
552
http://webmobile.xdev.ro/fagarastv/player.html

În data de 19 ianuarie 2023, Consilierii Locali, s-au întâlnit într-o primă ședință, unde au dezbătut studiul de fezabilitate, a indicatorilor tehnico-economici si a devizului general pentru obiectivul de investiții„Construire Varianta de Ocolire a Municipiului Făgăraș”, dar și despre aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a parcărilor cu plată aflate pe domeniul public al Municipiului Făgăraș. Acum, pentru a doua oară luna aceasta, primarul convoacă consilierii în ședință ordinară. Prin dispoziția nr. 49 din data de 20 ianuarie 2023, se convoacă Consiliului Local al Municipiului Făgăraş în şedinţă ordinară pentru data de joi, 26 ianuarie 2023, orele 18.30, în incinta Casei Municipale de Cultură (Sala Mare).
Convocarea consilierilor în ședință ordinară s-a făcut ținând seama de prevederile Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul Administrativ. La articolul trei al dispoziției este specificat faptul că: ,, Proiectele de hotărâri au avizul consultativ al comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local al Municipiului Făgăraş, în baza competenţelor acestora, conform anexei menţionate la art.i.,, Această mențiune arată faptul că toate proiectele de hotărâri au fost discutate în comisiile de specialitate, privind legalitatea acestora, iar în plen se așteaptă doar votarea.
Proiectul ordinii de zi a Şedinţei Ordinare a Consiliului Local al Municipiului Făgăraş, convocat pentru data de joi, 26 ianuarie 2023, orele 18.30, are 38 de proiecte de hotărâri, la care se adaugă două rapoarte și punctul diverse. Materialele înscrise pe ordinea de zi pot fi consultate la sediul Primăriei Municipiului Făgăraș – Compartiment Juridic – Petronela Jurcovan, de asemenea sunt afișate pe site-ul primăriei, potrivit opțiunii consilierilor locali- www.primaria-fagaras.ro, secțiunea Proiecte de hotărâri.

LĂSAȚI UN MESAJ