Consilierii Locali sunt convocați în ședința ordinară

0
449
http://webmobile.xdev.ro/fagarastv/player.html

Prin dispoziția nr. 28 din data de 13 ianuarie 2023, se convoacă Consiliului Local al Municipiului Făgăraş în şedinţă ordinară pentru data de joi, 19 ianuarie 2023, orele 18.00, în sala de ședințe a primăriei Municipiului Făgăraș.
Convocarea consilierilor în ședință ordinară s-a făcut ținând seama de prevederile Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul Administrativ.
Ordinea de zi a Şedinţei Ordinare a Consiliului Local al Municipiului Făgăraş, convocat pentru data de joi, 19 ianuarie 2023, orele 18.00, are 2 proiecte de hotărâri:
1. Proiect de hotărâre privind modificarea și înlocuirea anexelor 1 și 2 ale H.C.L.nr.380/01.12.2022 privind aprobarea studiului de fezabilitate, a indicatorilor tehnico-economici si a devizului general pentru obiectivul de investiții„Construire Varianta de Ocolire a Municipiului Făgăraș”.
2. Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a parcărilor cu plată aflate pe domeniul public al Municipiului Făgăraș.

LĂSAȚI UN MESAJ