Comunicat de presă- Comuna Șercaia

0
69
http://webmobile.xdev.ro/fagarastv/player.html

Lansarea proiectului „ÎNFIINȚARE PARC FOTOVOLTAIC ÎN COMUNA ȘERCAIA, JUDEȚUL BRAȘOV„
Comuna Șercaia, în calitate de Beneficiar, implementează proiectul „ÎNFIINȚARE PARC FOTOVOLTAIC ÎN COMUNA ȘERCAIA, JUDEȚUL BRAȘOV”, cod SMIS 2014+161519, finanțat prin Programul Operațional Infrastructură Mare, Axa Prioritară 11: Măsuri de îmbunătățire a eficienței energetice și stimularea utilizării energiei regenerabile, Obiectivul Specific 11.2: Utilizarea energiei din surse regenerabile la nivelul autorităților publice locale.
Contractul de finanțare a fost semnat cu Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene, în calitate de Autoritate de Management pentru Programul Operațional Infrastructură Mare. Valoarea totală a Contractului de Finanțare este de 6.374.543,66 lei, după cum urmează: finanţare nerambursabilă este în sumă de 4.947.759,38 lei, echivalentă cu 100 % din valoarea totală eligibilă și suportată 85% din Fondul de Coeziune și 15% din bugetul național. Valoarea neeligbilă, inclusiv TVA este de 1.426.784,28 lei.
Obiectivul general al proiectului constă în producția de energie electrică din surse regenerabile de energie solară în vederea susținerii unei economii cu emisii scăzute de carbon, contribuind astfel, la obiectivele Uniunii Europene pentru perioada 2021-2030, asumate la nivel național prin Planul Național Integrat în domeniul Energiei și Schimbărilor Climatice 2021-2030 (PNIESC) privind consumul final de energie provenită din resurse regenerabile și creșterea eficienței energetice.
Obiectivele specifice ale proiectului:
1. Creșterea nivelului de independență energetică a autorităților publice locale prin obținerea de energie din surse regenerabile
2. Creșterea ponderii energiei regenerabile în totalul consumului de energie primară, respectiv o capacitate instalată totală din surse regenerabile 1000 kW
3. Reducerea impactului negativ asupra mediului, prin diminuarea gazelor cu efect de seră anual cu 250,31 t/an.
Perioada de implementare a Proiectului este de 14 luni, respectiv între data 01.10.2022 și data 31.12.2023 (aceasta cuprinzând și perioada de desfășurare a activităților proiectului înainte de semnarea Contractului de finanțare, conform regulilor de eligibilitate a cheltuielilor).
Proiect cofinanțat din Fondul de Coeziune prin Programul Operațional Infrastructură Mare 2014-2020
Primăria Comunei Șercaia, Tel: 0268245809; Email:contact@primaria-sercaia.ro

LĂSAȚI UN MESAJ