Comunicat de presă

0
304
http://webmobile.xdev.ro/fagarastv/player.html

„PNRR: Fonduri pentru România modernă și reformată!”
UAT Municipiul Făgăraș în calitate beneficiar anunțăînceperea proiectului cu titlul „Construire locuințe sociale nZEB pentru tineri din grupuri vulnerabile”- nr. C10-I2-255.
Proiectul este finanțat prin Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR), Componenta C10 – Fondul local,Investitia I.2 – Construirea de locuinţe nZEB plus – pentru tineri/locuinţe de serviciu pentru specialişti din sănătate şi învăţământ, titlul apel proiect PNRR/2022/C10/I.2.
Obiectivul proiectului îl reprezintă construirea de locuințe sociale nZEB pentru tineri din grupuri vulnerabile.Prin acest proiect se propune realizarea a 64 de unități locative, ce urmează a fi construite în municipiul Făgăraș, județul Brașov. Cele 64 de unități locative vor fi de 2 tipuri: 8 garsoniere si 56 de apartamente cu 2 camere. Acestea vor fi amplasate in 4 imobile identice, cu regim de înălțime P+3E, ce vor fi construite in cartierul Combinat, pe str.Plopului.
Valoarea totala a proiectului este de 20.986.495,60 lei cu TVA, din care:
a) valoare eligibila din PNRR: 17.635.710,59 lei
b) valoare TVA aferenta cheltuielilor eligibile din PNRR: 3.350.785,01 lei.
Perioada de implementare a proiectului este de 24 luni de data semnării Contractului de finanțare:
– Data incepere proiect: 08.12.2022
– Data finalizare: 08.12.2024
Cod proiect: C10-I2-255
Persoană de contact: Manager proiect- Boer Liliana
Email urbanism@primaria-fagaras.ro
Tel. +40368402949
”Conținutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziția oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României.”
„PNRR. Finanțat de Uniunea Europeană – UrmătoareaGenerațieUE”
https://mfe.gov.ro/pnrr/ https://www.facebook.com/PNRROficial/

LĂSAȚI UN MESAJ