Biblioteca Municipală Octavian Paler a celebrat ZIUA CULTURII NAȚIONALE MIHAI EMINESCU

2
215
http://webmobile.xdev.ro/fagarastv/player.html

Biblioteca Municipală Octavian Paler a celebrat ZIUA CULTURII NAȚIONALE MIHAI EMINESCU.Colaboratori ai evenimentului au fost elevii Liceului Teologic Ortodox Sfântul Constantin Brâncoveanu, coordonați de prof. Dull Szusza, preot prof. dr. Ciprian Valentin Bîlbă.Evenimentul în sine, instituie un timp al contemplației, al reflecției. Spirit al amplitudinii, Mihai Eminescu abordează în creația sa, teme universale: timpul, cosmicul, condiţia creatorului de geniu, istoria, solitudinea, natura, erosul (prof. Viorica Bica).Periplul eminescian a cuprins: Expoziție de carte: LA ANIVERSARĂExegeţi ai textului eminescian, G. Călinescu, Negoiţescu, Iorga, Perpessicius, Pompiliu Constantinescu, Zoe Dumitrescu Buşulenga, Constantin Noica, Petru Creţia, Tohăneanu, Aurel Petrescu, Ioana Petrescu, Eugen Simion, George Popa, Tohăneanu, Răzvan Codrescu, i-au definit arhitectura creaţiei.II. ZOE DUMITRESCU-BUȘULENGA, MIHAI EMINESCU, ORIZONTUL CUNOAȘTERII. EUFONII – GLOSSEÎn lirica eminesciană, versul e înzestrat cu virtuțile structurii fonice: unduirea vocalelor și șoapta consoanelor, a rezonanțelor, a corespondențelor (prof. Liviu Ioani) III. VIDEO PROIECȚIE: MARGINALII LA MONOGRAFIA ARON PUMNUL de ILIE RADAron Pumnul s-a impus în conștiința contemporanilor ca lingvist, istoric, publicist, istoric literar, filosof, profesor, militant politic și mare animator al vieții  spirituale a românilor (prof. Liviu Ioani).IV. EMINESCU ȘI CREDINȚASpiritul liber, creator, nu se definește prin respingerea dimensiunii religioase (M. Eminescu). Credința lui Mihai Eminescu este credința poporului roman, reflectată în doinele și cânturile lui. Cum ar spune L. Blaga, Mihai Eminescu a luat spiritualitatea culturii populare din manuscrise și a făcut o carieră strălucită în cultura majoră (preot prof.dr. Ciprian Valentin Bîlbă). V. DIN LECTURA POEMELOR EMINESCIENE Elevii Liceului Teologic Sfântul Constantin Brâncoveanu au delectat audiența, cu un recital de poezie.VI. ARTĂ INTERPRETATIVĂ Vreme trece, vreme vine…Chitară și solo voce: Streza Maria, Liceul Ortodox Sfântul Constantin BrâncoveanuVII. PREZENTUL ETERN EMINESCIANÎn versurile eminesciene se instituie un timp  izvoditor, ce cuprinde infinitul. Cuvântul eminescian cuprinde în el însuşi, valenţele sensibilităţii, ale fiinţării, insituind un prezent etern (prof. Viorica Bica) VIII        ARTĂ INTERPRETATIVĂ:  DOR DE EMINESCU        NAI: Cristiana Moldovan, Liceul Ortodox Sfântul Constantin Brâncoveanu

2 COMENTARII

LĂSAȚI UN MESAJ