Bani, pe bază de proiecte, pentru cultele religioase din județul Brașov

0
161
http://webmobile.xdev.ro/fagarastv/player.html

Consiliul Județean Braşov anunţă deschiderea sesiunii privind acordarea unui sprijin financiar unităților de cult din județ, aparținând cultelor religioase recunoscute din România, pe anul 2022. Bugetul prevăzut pentru acest program de finanțare este în valoare de 1.000.000 lei. Potrivit Ghidului solicitantului aprobat de Consiliul Județean Brașov, valoarea minimă care poate fi acordată pentru o unitate de cult este de 5.000 lei, iar valoarea maximă este de 50.000 lei, cu excepția lucrărilor de restaurare și/sau întreținere și/sau de asigurare a condițiilor de microclimat pentru elementele de patrimoniu, pentru care valoarea maximă care poate fi acordată este de 100.000 lei. O unitate de cult poate solicita finanțare pentru un singur lăcaș de cult aflat în patrimoniul său. Proiectele de lucrări pentru care se acordă finanțări trebuie încheiate până în 29 noiembrie 2022, dată care reprezintă termenul final până la care autoritatea finanțatoare primește documentele justificative aferente sprijinului financiar acordat. Data limită pentru depunerea solicitărilor de acordare a sprijinului financiar este 26 aprilie 2022, ora 16:00, la sediul UAT Judeţul Braşov din B-dul Eroilor nr. 5, cod poştal 500007, Brașov – Registratura (camera 10). Informaţiile necesare pentru întocmirea proiectelor, criteriile de eligibilitate și modalitatea de acordare a sprijinului financiar se regăsesc în Ghidul solicitantului, care poate fi consultat pe site-ul instituţiei: www.judbrasov.ro accesând linkul https://site.judbrasov.ro/page_Culte_697.html sau la sediul UAT Judeţul Braşov, Serviciul, Învăţământ, Cultură, Turism, Sport, Culte, Relaţii Externe, telefon: 0268.410777, interior 408.

LĂSAȚI UN MESAJ