Au fost stabilite termenele de înscriere în Registrul Agricol, pentru deținătorii de teren agricol sau animale

0
539
http://webmobile.xdev.ro/fagarastv/player.html

Printr-un anunț publicat pe pagina de internet a instituției, primăria Făgăraș, invită cetățenii municipiului, deținători de teren agricol sau animale, pentru înscrierea datelor din Registrul Agricol. Termenele la care persoanele fizice și juridice au obligația să declare datele pentru înscrierea în Registrul Agricol sunt următoarele:
– între 5 ianuarie – 28 februarie, pentru datele anuale privind membrii gospodăriei, terenul aflat în gospodărie, terenul aflat în proprietate/folosință, clădirile și mijloacele de tracțiune animală și mecanică, mașinile, utilajele și instalațiile pentru agricultură și silvicultură, efectivele de animale existente în gospodărie/unitate cu personalitate juridică la începutul fiecărui an, precum și modificările intervenite în anul precedent în efectivele de animale pe care le dețin, ca urmare a vânzării/cumpărării, a produșilor obținuți, a morții sau sacrificării animalelor ori a altor intrări/ieșiri;
– între 1- 31 mai, pentru datele privind categoria de folosință a terenului, suprafețele cultivate, numărul pomilor în anul agricol respectiv.
Persoanele fizice și juridice au obligația să declare date, pentru a fi înscrise în Registrul Agricol, în afara termenelor prevăzute mai sus, în termen de 30 de zile de la orice modificare apărută în gospodărie.
În cazul în care nu se fac declarații la termenele specificate, se consideră că nu au intervenit modificări, iar datele din Registrul Agricol sunt înregistrate cele din anul precedent.
Registrul Agricol reprezintă baza de date pentru eliberarea diferitelor documente, cum ar fi:
– documente doveditoare referitoare la deținerea/utilizarea suprafețelor de terenuri agricole, a efectivelor de animale sau a familiilor de albine țn vederea solicitărilor de plăți de la APIA;
– eliberarea/vizarea atestatelor de producător și eliberarea carnetelor de comercializare;
– eliberarea adeverințelor de producător agricol;
– starea materială pentru situații de asistență socială pentru obținerea de beneficii sociale.
Registrul Agricol este documentul oficial de evidență primară unitară, în care se înscriu date cu privire la gospodăriile populației și la societățile/asociațiile agricole precum și la orice persoane fizice sau entități juridice care au teren agricol și animale în proprietate/folosință.
Potrivit prevederilor art. 20, alin 1. al OUG 28/2008, privind Registrul Agricol, ”refuzul de a prezenta primarului sau persoanelor împuternicite de acesta, documentele și evidențele necesare în vederea verificării datelor, precum și nedeclararea, la termenele stabilite și în forma solicitată, a datelor care fac obiectul Registrului Agricol, constituie contravenție și se sancționează cu amendă între 100 și 500 lei pentru persoane fizice și 300 și 1500 pentru persoane juridice.”

LĂSAȚI UN MESAJ