Au fost stabilite noile reguli pentru începerea anului școlar

0
797
http://webmobile.xdev.ro/fagarastv/player.html

Noile reguli pentru deschiderea școlilor, au fost anunțate de miniștrii Sănătății și Educației. Sunt două scenarii. După depășirea ratei de infectare de 6/1.000 nu vor mai fi permise nici măcar activitățile remediale, toți elevii trec în online și doar creșele și grădinițele mai funcționează.
Au fost stabilită unele măsuri privind pregătirea unităţilor de învăţământ, înainte de reluarea cursurilor, astfel:
– evaluarea infrastructurii şi identificarea unui spaţiu pentru izolarea temporară a cazurilor suspecte de îmbolnăvire cu virusul SARS-CoV-2;
– organizarea sălilor de clasă, cu aşezarea băncilor astfel încât să se asigure distanţarea de minimum 1 metru. În situaţia în care acest lucru nu se poate realiza, se va asigura distanţarea maxim posibilă;
– stabilirea circuitelor funcţionale;
– organizarea spaţiilor de recreere;
– asigurarea materialelor de curăţenie, igienă şi dezinfecţie;
– asigurarea permanentă a unui stoc de rezervă de materiale de protecţie pentru elevi şi personal pentru situații de urgență;
– instruirea personalului pentru aplicarea planului de măsuri de protecţie sanitară
A fost stabilit modul de organizare a spaţiilor pentru asigurarea distanţării fizice:
a)   La intrarea în şcoală şi pe coridoare, precum şi la intrarea în fiecare clasă vor fi aşezate dispensere cu soluţie dezinfectantă pentru mâini.
Uşile vor fi menţinute deschise, dacă este posibil, pentru a evita punctele de contact;
b) organizarea sălilor de clasă:
– sala de clasă va fi amenajată astfel încât să fie asigurată distanţarea fizică de minimum 1 metru între elevi. Dacă configuraţia sălii de clasă nu permite distanţarea fizică de minimum 1 metru, atunci spaţiul va fi organizat astfel încât să se asigure distanţa maxim posibilă între elevi;
– deplasarea elevilor în interiorul instituţiei trebuie limitată prin alocarea aceleiaşi săli pentru o singură clasă de elevi. Principiul de urmat este “1 clasă de elevi = 1 sală”, cu excepția laboratoarelor și atelierelor, pentru care se va aplica protocolul de dezinfectare după fiecare grupa;
– este interzis schimbul de obiecte personale;
–  va fi asigurată aerisirea claselor înainte de sosirea elevilor, prin deschiderea ferestrelor timp de minimum 30 de minute, apoi în timpul pauzelor minimum 10 minute şi la finalul zilei, precum și păstrarea ferestrelor deschise ori de câte ori este posibil;
– elevii şi personalul didactic, didactic auxiliar și nedidactic vor purta mască în permanenţă în interior; se recomandă ferm purtarea măstii de uz medical însă se admit măști de tip textil care să asigure acoperirea orificiilor nazale și a gurii; sunt interzise orice alte dispozitive care înlocuiesc măștile, cu excepția vizierelor care sunt permise doar pentru cadrele didactice din învățământul special;
Accesului în unitatea de învăţământ şi fluxul de persoane vor fi gestionate la intrarea în instituţia de învăţământ de către persoane desemnate de către conducerea unităţii de învăţământ. După dezinfecţia mâinilor, elevii vor fi îndrumaţi direct în sălile de clasă.
Organizarea programului şcolar va avea în vedere posibilitatea începerii cursurilor la intervale orare diferite, astfel încât să se evite aglomerările la intrarea şi la ieşirea în pauze.
Masca de protecţie este obligatorie pentru întreg personalul unităţii de învăţământ şi va fi purtată în sălile de clasă, în cancelarie, în timpul deplasării în incinta unităţii de învăţământ şi în timpul pauzelor în interior.

sursa:edupedu.ro

LĂSAȚI UN MESAJ