Au fost lansate de ANZM trei programe de ajutor de stat

0
12
http://webmobile.xdev.ro/fagarastv/player.html

Trei programe de ajutor de stat au fost aprobate prin Hotărâre de Guvern, în data de 12 octombrie 2022. Se vor derula până la sfârșitul anului 2022, iar plățile aferente se pot realiza până la data de 29 decembrie 2023. Termenul limită pentru solicitarea ajutorului de stat acordat crescătorilor de animale din zona montană este 29 noiembrie 2022, ora 21:59, anunță Agenția Națională a Zonei Montane (ANZM), responsabilă cu gestionarea schemelor, aflată în subordinea Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale.
Lista UAT-urilor din zona montană a județului Brașov și Oficiul de Dezvoltare Montană de care aparțin o puteți găsi AICI. Printre comunele care sunt admise în zona montană a județului Brașov se află Comăna și Șinca Veche.
Programele pentru care se pot obține subvenții sunt următoarele:
1. Programul de investiții pentru înființarea stânelor montane
Bugetul alocat pentru anul 2022 este de 34.640.000 lei.
Beneficiari ai Programului de investiţii pot fi:
a) persoane fizice autorizate, întreprinderi individuale și întreprinderi familiale;
b) grupuri de producători;
c) cooperative agricole;
d) persoane juridice;
e) persoane juridice care desfășoară activități în agricultură și/sau industria alimentară.
Beneficiarii eligibili trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele condiții:
a) să fie crescători de animale;
b) să își desfășoare activitatea în zona montană;
c) să acceseze o singură dată pe întreaga perioadă de derulare a Programului, investițiile prevăzute în Legea nr. 332/2018 cu modificările ulterioare, de aprobare a Programului de investiții;
d) să nu fi primit sprijin prin PNDR 2014 -2020, inclusiv pe perioada de tranziție la noua Politică Agricolă Comună, pentru aceleași cheltuieli eligibile.
2. Programul de investiții pentru înființarea centrelor de colectare și/sau prelucrare a laptelui în zona montană
Bugetul alocat schemei este de 92.000.000 lei.
Beneficiari ai Programelor de investiţii pot fi:
a) persoane fizice autorizate, întreprinderi individuale şi întreprinderi familiale;
b) grupuri de producători;
c) cooperative agricole;
d) persoane juridice;
e) persoane juridice care desfăşoară activităţi în agricultură şi/sau industrie alimentară.
Beneficiarii eligibili trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele condiții:
a) să fie producători de lapte din zona montană, precum și producători agricoli din zona montană, conform Legii nr. 296/2018 cu modificările ulterioare, de aprobare a Programului de investiții;
b) să își desfășoare activitatea în zona montană;
c) să acceseze o singură dată pe întreaga perioadă de derulare a Programului, investiții prevăzute în Legea de aprobare a Programului de investiții;
d) să nu fi primit sprijin prin PNDR 2014 -2020, inclusiv pe perioada de tranziție la noua Politică Agricolă Comună, pentru aceleași cheltuieli eligibile.
3. Programul de investiții pentru înființarea centrelor de colectare sau de colectare și prelucrare a fructelor de pădure, a ciupercilor şi/sau a plantelor medicinale şi aromatice din flora spontană şi/sau de cultură în zona montană
Bugetul alocat schemei este de 93.000.000 lei.
Beneficiari ai Programelor de investiţii pot fi:
a) persoane fizice autorizate, întreprinderi individuale și întreprinderi familiale;
b) grupuri de producători;
c) cooperative agricole;
d) persoane juridice;
e) persoane juridice care desfășoară activități în agricultură și/sau industrie alimentară.
Beneficiarii eligibili trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele condiții:
a) să își desfășoare activitatea în zona montană;
b) să acceseze o singură dată pe întreaga perioadă de derulare a Programului, investițiile prevăzute în Legea de aprobare a Programului de investiții;
c) să nu fi primit sprijin prin PNDR 2014-2020, inclusiv pe perioada de tranziție la noua Politică Agricolă Comună, pentru aceleași cheltuieli eligibile.
Mai multe informații despre lista sesiunilor puteți găsi pe: https://anzm.afir.info/ 

LĂSAȚI UN MESAJ