Anunț Public

0
451
http://webmobile.xdev.ro/fagarastv/player.html

Municipiul Făgăraș cu sediul în Făgăraș, str. Republicii nr.3, jud. Brașov, titular al proiectului ,,Instalarea unei noi capacități de producere a energiei electrice din surse solare cu o capacitate de minim 2000 Kw în Municipiul Făgăraș”, propus a fi amplasat în Municipiul Făgăraș, str. Hurezului, FN, CF nr. 108347 Făgăraș, nr. cad. 108347, județul Brașov, anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare ,,continuarea procedurii privind emiterea aprobării de dezvoltare” pentru proiectul ,,Instalarea unei noi capacități de producere a energiei electrice din surse solare cu o capacitate de minim 2000 Kw în Municipiul Făgăraș”, propus a fi amplasat în Municipiul Făgăraș, str. Hurezului, FN, CF nr. 108347 Făgăraș, nr. cad. 108347, județul Brașov.
Proiectul deciziei de încadrare și motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul Agenției pentru Protecția Mediului Brașov, str. Politehnicii nr.3, în zilele de luni-joi, între orele 08.00-16.30 și vineri între orele 08.00-14.00, precum și la următoarea adresă de internet www.apmbv.anp.ro. Publicul interesat poate înainta comentarii/observații la proiectul deciziei de încadrare, în termen de 10 zile de la data publicării prezentului anunț.

LĂSAȚI UN MESAJ