Anunț primăria Făgăraș, privind termenul limită pentru depunerea dosarelor pentru locuințele A.N.L.

0
779
http://webmobile.xdev.ro/fagarastv/player.html

”Ținând cont de H.C.L. nr. 14/27.01.2022 – privind aprobarea formei finale a criteriilor de acces la locuințe și ierarhizarea prin punctaj pentru stabilirea ordinii de prioritate în soluționarea cererilor de locuințe destinate închirierii tinerilor, construite prin ANL în Municipiul Făgăraș precum și formularul de înscriere pe lista de prioritate la locuințe în regim de închiriere, construite prin Agenția Națională pentru Locuințe si actele justificative pentru aprobarea îndeplinirii criteriilor cadru de acces si de ierarhizare prin punctaj.
Pentru solicitanții care au depus cereri pentru locuințele ANL, se va completa dosarul cu actele justificative, menționate în formularul de înscriere pe Lista de prioritate la locuințe în regim de închiriere, construite prin Agenția Națională pentru Locuințe, care se poate ridica de la Primăria Municipiului Făgăraș – Compartiment Evenimente publice, Informare cetățeni și Registratură sau de la Serviciul Patrimoniu- Compartimentul cadastru, evidență patrimoniu, parcări, până la data de 20.01.2024.
La data de 03.01.2024, avem disponibile un număr de 2 locuințe ANL, respectiv 2 garsoniere.”
Anunțul poate fi accesat si pe site-ul primaria-fagaras.ro

LĂSAȚI UN MESAJ