Anunț pentru Asociațiile de proprietari din Făgăraș

0
500
http://webmobile.xdev.ro/fagarastv/player.html

În vederea pregătirii documentației pentru depunerea unui proiect privind eficentizarea energetică a blocurilor din municipiul Făgăraș, primăria a lansat un anunț prin care Asociațiile de proprietari sunt invitate să încheie contracte de colaborare pentru includerea în program. Apelul de proiecte va fi lansat, conform anunțului, în luna iunie.
Activitățile eligibile din cadrul apelului sunt:
ACTIVITĂȚI AFERENTE ACTIVITĂȚII DE BAZĂ
I. Măsuri de creștere a eficienței energetice în clădirile rezidențiale în strictă corelare cu măsurile prevăzute în
raportul de audit energetic
i. Lucrări de construcții și instalații:
A) Lucrări de reabilitare termică a elementelor de anvelopă a clădirii
B) Lucrări de reabilitare termică a sistemului de încălzire/ a sistemului de furnizare a apei calde de consum
C) Instalarea unor sisteme alternative de producere a energiei electrice și/sau termice pentru cons um propriu
D) Activități suplimentare care conduc la îndeplinirea obiectivelor componentei
ii. Dotări (utilaje, echipamente tehnologice și funcționale cu și fără montaj, dotări, active necorporale)
II. Măsuri auxiliare investiției principale, care contribuie la implementarea proiectului, respectiv construcții, instalații
și dotări, realizate în strictă corelare cu nevoile clădirilor
Valoarea grantului:
– pentru proiecte care vizează renovare moderată: între 150.000 euro și 2.500.000 euro
– pentru proiecte care vizează renovare aprofundată: între 250.000 euro și 2.500.000 euro
Municipiul Făgăraș are oportunitatea să depună cereri de finanțare în cadrul Programului „EFICIENȚĂ ENERGETICĂ ÎN CLĂDIRI REZIDENȚIALE” pentru care Agenția pentru Dezvoltare Regională Centru estimează că va publica ghidul solicitantului, în formă finală, în luna iunie, anul curent. În vederea depunerii cererilor de finanțare, Municipiul Făgăraș, în calitate de solicitant, va încheia contracte de colaborare cu asociațiile de proprietari interesate să se implice în program. Proprietarii de imobile sunt rugați să contacteze președinții asociațiilor de proprietari pentru informații suplimentare. Solicitările de înscriere în program se pot înregistra de către președinții asociațiilor de proprietari, la registratura Municipiului Făgăraș, până la data de 17.06.2024.”- se arată în anunț.

LĂSAȚI UN MESAJ