Anunț APM Șercaia- proiect componenta 1

0
382
http://webmobile.xdev.ro/fagarastv/player.html

Comuna Șercaia, titular al proiectului „Extinderea și modernizarea infrastructurii de apă și canalizare în comuna Șercaia, Componenta C1- Alimentare cu apă potabilă”, anunță publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare: ”continuarea procedurii privind emiterea aprobării de dezvoltare”, pentru proiectul „Extinderea și modernizarea infrastructurii de apă și canalizare în comuna Șercaia”, Componenta C1- Alimentare cu apă potabilă, propus a fi amplasat în comuna Șercaia, localitățile Șercaia, Vad, Hălmeag.
Proiectul deciziei de încadrare și motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul APM Brașov, strada Politehnicii, nr. 3, în zilele de luni – joi, între orele 08 00-16.30 și orele 08.00-14.00, precum și la următoarea adresă de internet: www.apmbv.anpm.ro.
Publicul interesat poate înainta comentarii/observații la proiectul deciziei de încadrare în termen de 10 zile de la data publicării prezentului anunț.

LĂSAȚI UN MESAJ