Anunț APM Șercaia- proiect componenta 2

0
381
http://webmobile.xdev.ro/fagarastv/player.html

Comuna Șercaia, titular al proiectului „Extinderea și modernizarea infrastructurii de apă și canalizare în comuna Șercaia, Componenta C2 – Canalizare ape uzate menajere”, anunță publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare ”continuarea procedurii privind emiterea aprobării de dezvoltare”, pentru proiectul „Extinderea și modernizarea infrastructurii de apă și canalizare în comuna Șercaia”, Componenta C2 – Canalizare ape uzate menajere, propus a fi amplasat în comuna Șercaia, localitățile Șercaia, Vad, Hălmeag.
Proiectul deciziei de încadrare și motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul APM Brașov, strada Politehnicii, nr. 3, în zilele de luni – joi, între orele 08.00-16.30 și orele 08.00-14.00, precum și la următoarea adresă de internet: www.apmbv.anpm.ro.
Publicul interesat poate înainta comentarii/observații la proiectul deciziei de încadrare în termen de 10 zile de la data publicării prezentului anunț.

LĂSAȚI UN MESAJ