Anul școlar 2018-2019: Ce drepturi și obligații au elevii în noul an școlar

0
359
http://webmobile.xdev.ro/fagarastv/player.html

Lunea viitoare va începe anul școlar 2018-2019. În acest context, îți prezentăm azi cele mai importante drepturi și obligații ale elevilor, cu accent pe cele care pot fi ușor încălcate. Este foarte important să se înțeleagă că foarte multe practici care par normale, pentru că sunt făcute des, sunt, de fapt, interzise.

Odată cu începerea activității școlare aferente anului școlar 2018-2019, elevii trebuie să știe că au anumite drepturi care nu le pot fi refuzate, dar și anumite obligații.

Ordinul Ministerului Educației Naționale și Cercetării Științifice nr. 4.742/2016 pentru aprobarea Statutului elevului prevede care sunt drepturile și obligațiile copiilor. Ele se aplică oricărui elev care e înscris în învățământul preuniversitar. De asemenea, sunt asimilați elevilor inclusiv antrepreșcolarii și preșcolarii.

Drepturi: demnitate, manuale gratuite și protest

În ceea ce privește drepturile elevilor, aceștia benficiază, în primul rând, de dreptul la respectarea imaginii, demnității și personalității proprii. Astfel cum am mai menționat într-un articol anterior, se interzice sancționarea elevilor prin mustrarea în fața clasei. De asemenea, elevilor le va fi respectat dreptul la protecția datelor personale.

Un alt drept al elevilor este dreptul de a beneficia de învățământ gratuit, ceea ce se referă inclusiv la dreptul de a primi manuale gratuite. Este important de menționat aici că nu există nicio limitare cu privire la acest drept, în comparație cu limitarea dreptului elevilor de a primi premii pentru rezultate, în considerarea resurselor existente, de exemplu.

Un alt drept care poate fi ușor încălcat este dreptul elevilor de a avea acces la actele școlare proprii ce stau la baza situației școlare. Astfel, elevilor nu li se va putea refuza comunicarea absențelor, de exemplu. În același context al absențelor, acestea nu pot fi consemnate pentru pedepsirea elevului.

Există chiar și un drept la protest pentru elevi. Totuși, manifestarea acestuia trebuie să se facă în afara orelor de curs.

Referitor la facilitățile elevilor, ei vor beneficia, printre altele, de un tarif redus cu 50% în cazul transportului local în comun, pe tot parcursul anului calendaristic. În schimb, dacă nu învață în localitatea de domiciliu, elevii vor beneficia de decontarea transportului.

Important! Elevii au până și dreptul de a fi susținuți financiar pentru activitățile de performanță, atât la nivel național, cât și internațional. Totuși, trebuie reținut că acesta nu este un drept absolut, însă nici nu poate fi refuzat, în mod constant.

Obligații: îmbrăcăminte decentă și fără telefoane la ore

La fel ca în cazul drepturilor, merită amintite obligațiile ale căror nerespectare poate să se manifeste ușor. Totuși, spre deosebire de drepturi, care nu le pot fi refuzate elevilor (doar limitate, în condițiile legii), obligațiile pot să nu fie respectate și din cauza toleranței instituției de învățământ. Într-un astfel de caz, un elev nu va putea fi sancționat pentru nerespectarea obligațiilor sale.

O obligație expres prevăzută în Statutul elevului este cea referitoare la îmbrăcămintea decentă. Totuși, chiar și dacă această obligație nu este respectată, elevilor nu le poate fi refuzat dreptul de a intra în școală.

În același timp, elevii au o obligație, atunci când absentează din cauză de îmbolnăvire, să informeze dirigintele și să meargă la medic.

Referitor la propogdandă electorală sau prozelitism religios, elevilor le sunt interzise astfel de activități în școală.

În final, trebuie reținut că elevii nu pot folosi telefoanele mobile în timpul orelor, examenelor sau al concursurilor. În rest, nu există nicio interdicție cu privire la aducerea telefonului la școală, atât timp cât este respectată interdicția anterioară.

LĂSAȚI UN MESAJ