A fost întocmit Studiul Istoric de Fundamentare al Planului Urbanistic General al Comunei Șercaia

0
452
http://webmobile.xdev.ro/fagarastv/player.html

Primăria Comunei Șercaia anunță întocmirea  Studiului Istoric de Fundamentare al Planului Urbanistic General al Comunei, pentru următorii 10 ani. Este o lucrare completă și complexă, întocmită ca suport de fundamentare pentru finalizarea Planului Urbanistic General al comunei Șercaia. Conform autorilor, analiza de teren a celor trei localități a evidențiat un fond istoric și arhitectural remarcabil, care nu se reflectă în mod coerent nici în bibliografia de specialitate și nici în inventarele oficiale ale monumentelor istorice și siturilor arheologice. Comuna Șercaia este alcătuită din trei sate a căror evoluție istorică a fost foarte diferită, și pentru fiecare dintre ele foarte sinuoasă. Se poate spune de fapt că cele trei sate adunate în aceeași UAT reflectă istoria complicată a acestei zone din sudul Transilvaniei, care a aparținut în parte Regatului Ungariei, în parte teritoriilor extracarpatice, ca posesiuni ale conducătorilor Țării Românești. Astfel, așezările Șercaia și Hălmeag au fost înființate de coloniști secui și germani, în vreme ce satul Vad a fost totdeauna românesc. Satul Hălmeag este între primele așezări din Transilvania menționate într-un document scris: în anul 1211, când regele Andrei II a stabilit limitele teritoriului donat cavalerilor teutoni, a menționat castrul de la Hălmeag ca reper fortificat pe graniță. Totuși, originea satului este încă mai veche, fiindcă cercetările arheologice au scos la iveală o monedă din secolul al XII-lea aflată în inventarul unui mormânt din apropierea actualei biserici evanghelice. Dacă adăugăm acestei istorii timpurii și valoroasa biserică evanghelică, una dintre cele mai importante clădiri construite în stil Romani târziu și Gotic timpuriu în Bazinul Carpatic, putem concluziona că satul Hălmeag are o valoare istorică care depășește limitele regionale. Ceea ce interesează astăzi UAT Șercaia este însă în primul rând starea actuală a acestor trei sate, iar aici trebuie să subliniem conservarea în linii mari a topografiei medievale pentru zonele istorice, precum și numeroasele clădiri valoroase încă păstrate, majoritatea într-o stare de conservare acceptabilă. Fondul de arhitectură al celor trei sate din comuna Șercaia este detaliat în această lucrare. Este de remarcat numărul mare de clădiri cu inscripții de la începutul secolului al XIX-lea, precum și arhitectura compactă, relativ unitară, a fiecăreia dintre așezări. Dacă Șercaia și Hălmeag pot fi asociate cu arhitectura satelor săsești, cazul Vadului este cu totul remarcabil, având în vedere faptul că acesta a fost totdeauna un sat românesc. Studiul istoric a fost efectuat pentru a fundamenta, pe baze istorice, dezvoltarea durabilă a comunei Șercaia și a localităților aferente – Șercaia, Hălmeag și Vad. Studiul, foarte bine realizat, se limitează la a furniza informațiile de bază despre evoluția istorică a comunei, despre patrimoniul ei istoric și despre compartimentarea ei funcțională istorică. Planul Urbanistic General, PUG-ul, face parte din programul de amenajare a teritoriului şi de dezvoltare a localităţilor ce compun unitatea administrativ- teritorială de bază. Planurile Urbanistice Generale cuprind analize, reglementări şi regulamentul local de urbanism pentru întreg teritoriul comunei.
În cadrul Planului Urbanistic General sunt abordate următoarele categorii generale:
– optimizarea relațiilor localităților cu teritoriul lor administrativ și județean;
– valorificarea potențialului natural, economic și uman;
– stabilirea și delimitarea teritoriului intravilan;
– reorganizarea și dezvoltarea căilor de comunicație;
– stabilirea și delimitarea zonelor construibile;
– stabilirea și delimitarea zonelor functionale;
– stabilirea si delimitarea zonelor cu interdicție temporară și definitivă de construire;
– stabilirea și delimitarea zonelor protejate;
– modernizarea si dezvoltarea echipării edilitare;
– evidențierea deținătorilor terenurilor și a modului de circulație juridică a terenurilor;
– delimitarea suprafețelor pe care se preconizează realizarea obiectivelor de utilitate publică;
– stabilirea modului de utilizare a terenurilor și condițiilor de conformare și realizare a construcțiilor.

LĂSAȚI UN MESAJ