A fost deschisă sesiunea de proiecte pentru sport, la Consiliul Județean Brașov

0
167
http://webmobile.xdev.ro/fagarastv/player.html

Consiliul Județean  Braşov anunţă lansarea Programului judeţean pentru finanţarea nerambursabilă din bugetul propriu al Judeţului a proiectelor sportive, pentru anul 2021 – Programul Sportul pentru Toți. Pentru finanţarea proiectelor depuse în cadrul acestui program este prevăzută suma de 400.000 lei. Valoarea maximă a finanţării nerambursabile acordate pentru un proiect este de 60.000 lei pentru competiții internaționale și de 30.000 lei pentru competiții naționale. Un beneficiar poate primi finanțare pentru un singur proiect. Finanțările nerambursabile nu se acordă pentru activităţi generatoare de profit şi nici pentru activități care presupun dezvoltarea infrastructurii solicitantului. Obiectivele specifice ale programului sunt creșterea vizibilității naționale și internaționale a județului, prin sprijinirea organizării unor evenimente de mare amploare; încurajarea practicării activităţilor fizice şi sportive, în mod continuu şi susţinut, de cât mai mulţi membri ai comunităţii locale; atragerea şi stimularea tuturor categoriilor de cetăţeni, fără nicio discriminare, în mod liber şi voluntar, independent sau în cadru organizat, pentru practicarea activităţilor fizice şi sportive; încurajarea structurilor sportive să dezvolte conceptul de fitness sub toate aspectele sale de practicare, ca formă de întreţinere a stării generale de sănătate şi dezvoltare a individului; dezvoltarea economică a comunităților locale din județ. Solicitanţii finanţării sunt structurile sportive de drept privat fără scop patrimonial, deținătoare ale certificatului de identitate sportivă (club sportiv, asociație județeană pe ramură de sport), care depun o propunere de proiect sportiv având ca obiect desfășurarea de activități sportive.
Data limită până la care trebuie finalizate activităţile proiectului, inclusiv plăţile efectuate de beneficiarul finanţării nerambursabile, este 15 noiembrie 2021. Proiectele pot fi depuse până la data de 07.06.2021, ora 16:00, la sediul Consiliului Județean Braşov, B-dul Eroilor nr. 5, cod poştal 500007, Registratură (camera 10).
Informaţiile necesare pentru întocmirea proiectelor, criteriile de eligibilitate, capacitatea tehnică şi financiară a solicitanţilor, se regăsesc în Ghidul solicitantului, care poate fi consultat pe site-ul Consiliului Judeţean Braşov www.judbrasov.ro accesând linkul https://site.judbrasov.ro/page_Programul%20judetean… sau de la sediul CJ Braşov, Serviciul, Învăţământ, Cultură, Turism, Sport, Culte și Relaţii Externe, telefon: 0268.410777, interior 143 și 520, email: sport@judbrasov.ro

LĂSAȚI UN MESAJ