A fost aprobat planul de acțiune privind serviciile sociale administrate și finanțate de primăria Șinca

0
234
http://webmobile.xdev.ro/fagarastv/player.html

Având în vedere, Strategia Locală de Dezvoltare a Serviciilor Sociale la nivelul comunei Sinca pentru perioada 2021-
2026, care se referă și la dezvoltarea serviciilor sociale aprobată prin Hotărârea Consiliului Local Sinca, în ședința de Consiliu Local din data de 25 august a fost aprobat Planul anual de acțiune privind serviciile sociale administrate și finanțate din bugetul comunei Șinca pentru anul 2023.
Obiectivul general al Strategiei Locale de Dezvoltare a Serviciilor Sociale la nivelul comunei Sinca ăl reprezintă înfiinţarea şi dezvoltarea unui sistem realist şi eficient de servicii sociale la nivelul localităţii, capabil să asigure incluziunea socială a tuturor categoriilor vulnerabile, creşterea calităţii vieţii, tratament egal, nediscriminare şi dreptul la o viaţă demnă pentru toţi locuitorii comunei Sinca, judeţul Brasov.
Aveți AICI Hotărârea de Consiliu Local.

LĂSAȚI UN MESAJ