Să mai şi citim

0
39
http://webmobile.xdev.ro/fagarastv/player.html


Virginia Woolf
Jurnalul unei scriitoare
Editura Univers, 1980

Volumul cuprinde extrase din jurnalul Virginiei Wolf. “Viaţa se desfăşoară atât de repede, încât nu am timp sa notez sumedenia de reflecţii, care sporesc cu aceeaşi repeziciune şi pe care le însemnez de câte ori se ivesc, pentru a le insera aici”, se mărturiseşte autoarea. Sunt notaţii despre despre viaţă şi despre moarte, despre creaţie şi artă. Vis-à-vis de crearea operelor de artă, semnificative într-o epocă sceptică şi individualistă, Virginia Woolf dezbate problema raportului dintre artă şi concepţia de viaţă a societăţii, în eseul intitulat “Cum priveşte lucrurile un contemporan”. Asupra “sentimentului de certitudine” desprins din opera lui Wordsworth, Scott şi Jane Austen, ea îşi pune firesc întrebarea : „De unde izvorăşte acest sentiment de certitudine care ne subjugă treptat, copleşindu-ne cu totul până la urma?”. Răspunsul este relevant: ”ceea ce ne copleşeşte este forţa convingerilor, concepţia lor. Ei formulează judecăţi despre moravurile sociale. Ei cunosc raporturile dintre fiinţele omeneşti şi dintre acestea şi univers”. Opera sa, o oglindă în care se revelă personajul-autor, o oglindă în care cititorul coboară în eul netrăit, decantează fluidul stărilor interioare. Primele sale romane, „Călătorie în larg”, „Noapte şi zi” aduc cititorilor crâmpeie din viaţa literară a timpului. În volumele de nuvele „Casa bântuită”, „Luni sau marţi”, viziunea narativă a Virginiei Woolf se schimbă. Fluidul de impresii şi sentimente se contopesc în însăşi viaţa, „o nebuloasă de lumină, un înveliş semitransparent”. Scriitoarea îşi doreşte „să umple până la saturaţie atomul”, să redea „momentul în bogata lui plinătate”, să definească clipa „drept o alcătuire de gând, senzaţie şi voce a mării”. Timpul devine o dimensiune a conştiinţei: „trecutul şi viitorul se confundă, totul pluteşte pe undele unui fluviu nedefinit”(Monica Pillat Săulescu). În „Camera lui Jacob”, personajele dispar. Rămâne doar eul fantomatic, rătăcitor printre lume de culori şi sunete. E acea aşteptare a necunoscutului, neliniştită şi înfricoşătoare. „Îndărătul uşii” sălăşluieşte spaima. Jacob moare în război dar fiinţa lui rămâne în memoria celor vii, printre obiectele din camera sa. El rămâne „un val incert de umbre şi ecouri, un nume oprit din curgerea anilor”. Virginia Woolf „sapă peşteri în spatele erorilor”. În „Doamna Dalloway”, pe fundalul bătăilor orologiului Big Ben, cele patru personaje, vor medita asupra timpului. Romanul „Spre far” transpune iluzia salvării prin artă. Personajele de pe insulă sunt atrase de lucirea intermitentă a farului ce transmite un mesaj al transcendenţei. Bergson spunea că „dacă omul ar putea călători fără întrerupere toată viaţa, de la naştere până la moarte, timpul ar ajunge sinonim cu spaţiul străbătut de paşii săi”. În „Valurile”, timpul se transpune în vocile care se afundă în fluxul vital. Bernard, Jimmy, Louis, Neville şi Rhoda călătoresc spre moarte. Răsăritul şi apusul soarelui, tumultul valurilor, spargerea lor de ţărm, sunt „oglinzi cosmice care reflectă traiectoria destinelor”. După editarea volumului „Valurile”, Virginia Woolf renunţă la tehnica fluxului conştiinţei şi revine la formula iniţială: „Cred că următoarea etapă trebuie să fie obiectivă, realistă, în maniera lui Jane Austen, având permanent în atenţie acţiunea”, mărturiseşte ea în „Jurnal”. Intenţionează să scrie un roman- eseu în care să prezinte societatea epocii: ”faptele şi viziunea combinate”. Romanul „Anii” evocă „lanţul neregulat al timpului, succesiunea de goluri, legate între ele prin înguste pasaje de naraţiune directă”. „Jurnalul” oferă un tablou psihologic al creaţiei artistice „privite din interior”. Bernard Blackstone este convins că Virgina Woolf „ a realizat în mod desăvârşit ceea ce nimeni până la ea nu a încercat să facă”; „universul ei va supravieţui aşa cum supravieţuieşte cristalul sub masa zdrobitoare a stâncilor”.

Viorica Bica
Biblioteca Municipală Făgăraş

LĂSAȚI UN MESAJ